O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Zmiany w programie dla seniorów

8 października 2016 r.


W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior-WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się "Senior +". Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki - Klubu "Senior +", kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych.

W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności będzie w wieku co najmniej 60 lat. Za ok. 20 lat będą oni stanowić już 1/3 populacji. Ważne jest, by podjąć odpowiednie kroki, skierowane bezpośrednio do seniorów. Program wspiera jednostki samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior + oraz Klubów Senior +.

Jakie są propozycje zmian w programie? - Wprowadzona zostanie nowa forma w ramach Programu - Klub "Senior +" stanowiąca uzupełnienie oferty Programu.
- Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki zostanie zwiększone do maksymalnie 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu "Senior +". Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" nie może być wyższa niż 80 tys. zł.
- Na utworzenie klubu Senior + dofinansowanie wyniesie 150 tys. zł, a na jego wyposażenie 25 tys. zł. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Klubu "Senior +" nie może być wyższa niż 25 tys. zł.
- W nowym programie obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu "Senior +".
- Zmieniony w Programie został minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu umożliwienia dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb:
- W domu Senior + będzie musiał być zatrudniony co najmniej jeden pracownik oraz jeden specjalista na 15 seniorów. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.
- Minimalny standard zatrudnienia w Klubie "Senior +" to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.
- Realizacja Programu zostanie usprawniona poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Na program przeznaczono 340 mln zł (z tego w 2016 r. - 40 mln zł, w 2017 r. - 30 mln zł, w 2018 r. - 80 mln zł, w 2019 r. - 80 mln zł, w 2020 r. - 80 mln zł).

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba dziennych domów Senior+ wyniesie w 2020 r. ok. 323. Klubów ma powstać ok 650. Ze wsparcia skorzysta ponad 51 tys. seniorów.

Propozycje zmian w programie zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych.