O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Wysokie miejsce Prezydenta i Miasta w rankingu Powiatów 2015

1 czerwca 2016 r.


Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech odebrał z rąk Prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015 w kategorii Miast Na Prawach Powiatu. Nowy Sącz zdobył także I miejsce w ogólnopolskim rankingu Energii Odnawialnej, uzyskując tym samym prawo do posługiwania się tytułem Lider Rankingu Powiatów 2015. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem statuetek odbyło się, wobec grupy blisko 400 delegatów, na XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, podczas którego w powołanej Komisji Uchwał i Wniosków zasiadł Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

- Pracujemy nie po to, aby zdobywać, ale po to, aby stawać się coraz lepszymi. Dzisiejsze wygrane są efektem codziennej pracy zespołu, który udało mi się stworzyć i razem z którym osiągam tak znaczące sukcesy. Cieszę się, że Nowy Sącz znalazł się w ścisłej czołówce miast walczących o poprawę jakości powietrza i otaczającego nas środowiska naturalnego. Jest to potwierdzenie, że podejmowane przez nas działania są dobre i realizowane w sposób właściwy. Utwierdza mnie w tym także przyznany tytuł Dobrego Polskiego Samorządu, który dedykuję moim współpracownikom i mieszkańcom Nowego Sącza, ponieważ uważam, że jest to sukces nas wszystkich. Po raz kolejny mogę powiedzieć, że to był dobry rok dla miasta, jego mieszkańców i dla mnie jako prezydenta - tak honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015 oraz I miejsce w rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich komentuje Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak

Reprezentujący podczas tego wydarzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Zastępca Prezydenta Wojciech Piech podkreśla, że przyznany honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd to docenienie działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, w tym także skuteczności miasta Nowego Sącza w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

Celem Rankingu Gmin i Powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie m.in. najlepszych miast na prawach powiatu w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według 90 kryteriów zgrupowanych w 11 grupach tematycznych. Miasto Nowy Sącz zajmując pierwsze miejsce w rankingu uzyskało łączną liczbę 56992 punków, wyprzedzając takie miasta jak Rzeszów i Legnica, a najwyższe wyniki przyznano w takich obszarach jak m.in.:

DZIAŁANIA PROINWESTYCYJNE I PROROZWOJOWE
9000/9000 pkt. za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych
3000/3000 pkt. za funkcjonujące izby gospodarcze/instytucje otoczenia biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości w danym powiecie
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
600/600 pkt. za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez ngo
PROMOCJA ROZWIAZAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
1000/1000 pkt. za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym
500/500 pkt. za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną
PROMOCJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH
600/600 pkt. za miejsca od X do I uzyskane w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej
500/500 pkt. za wdrażanie lub współfinansowanie prog. proekologicznych


Samorządy sklasyfikowane w Rankingu Energii Odnawialnej są oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy. Nowy Sącz zdobył pierwsze miejsce w Rankingu Energii Odnawialnej uzyskując łączną sumę 4467 pkt., przyznanych w trzech kategoriach: energia biomasy, energia słoneczna i energia otoczenia.

Ranking Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco w trybie on-line przez Związek Powiatów Polskich. Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według 90 kryteriów zgrupowanych w 11 grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych – unijnych i krajowych; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich nieprzerwanie od 2008 roku. Oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.