O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?

13 czerwca 2016 r.


Leszek Langer - Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy wziął udział w konferencji na temat "Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?" w ramach dużej dyskusji: Polska, wielki projekt. Podczas konferencji dyskutowano m.in.
o stanie polskiej gospodarki, o wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W konferencji udział wzięli m.in. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów, a także wicepremierzy - Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin.

Merytorycznie dyskutowali i odpowiadali na pytanie eksperci: Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO BP, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wojciech Warski, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Konwentu BCC, prezes spółki informatycznej Softex Data, Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA i inni.


Leszek Langer

Leszek Langer