O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

25 maja 2016 r.


Konferencją naukową "Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i zaburzenia rozwojowe" w Miasteczku Galicyjskim zainaugurowany został Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Wszyscy z ogromnym szacunkiem podchodzimy do pracy jaką Państwo wykonujecie, a także do rodzin, które decydują się na rodzicielstwo zastępcze. Dlatego rozpoczynając tę konferencję, warto przywołać słowa Jana Pawła II, napisane w encyklice Evangelium Vitae, że rodzina to sanktuarium życia i to właśnie w rodzinie są najpełniejsze warunki do rozwoju i ochrony tego życia - mówił Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, zwracając się do organizatorów wydarzenia. Jednocześnie życzył wszystkim owocnej konferencji oraz wielu dobrych efektów spotkania.

Uczestników i zaproszonych gości powitał dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Henryk Leśniara. - Nasza placówka od pięciu lat pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej, przygotowywaniem kandydatów do rodzin zastępczych pod kątem diagnostycznym, wspieramy takie rodziny i dzieci w nich umieszczone. Zajmujemy się również terapią i poradnictwem, także prawnym, rodzin biologicznych - mówił dyrektor Leśniara, podkreślając, że konferencja jest skierowana przede wszystkim do organizacji pomocowych i rodzin zastępczych zawodowych z terenu Nowego Sącza.

Prelegentami podczas konferencji byli dr Wanda Badura-Madej, dr Krzysztof Szwajca oraz dr Marek Babik, a prócz części teoretycznej odbyły się również warsztaty tematyczne.

Wśród zaproszonych gości byli również obecni dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Chochla, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Józef Markiewicz, dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu Czesław Baraniecki, pełnomocnik prezydenta ds. społecznych Marta Mordarska, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu Anna Buzała-Skwarka, a także przedstawiciele placówek pomocowych z terenu miasta, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele oraz zawodowe rodziny zastępcze.

Konferencję poprowadził Grzegorz Strojny z Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Leszek Langer