O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Wolne środki na realizację programów skierowanych do osób młodych

1 lipca 2016 r.


Sądecki Urząd Pracy informuje, że aktualnie posiada środki finansowe w ramach programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)". Wolne środki przeznaczone zostaną na realizację następujących programów: prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, staże.

W przypadku prac interwencyjnych, ważne jest, aby chęć udziału zgłosić jak najwcześniej, najlepiej do końca lipca br. Okres refundacji takiego programu trwa bowiem 6 miesięcy, i jest on rozliczany w systemie rocznym.

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)" ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu (w trybie stacjonarnym) i szkoleniu - tzw. Młodzież NEET.

Zachęcamy pracodawców i bezrobotnych do skorzystania ze wspomnianych programów.