O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską

12 września 2016 r.


Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer spotkał się w Warszawie z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Podczas rozmowy omówiono bieżące sprawy związane z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami w obszarze polityki społecznej. Dyrektor Langer przekazał też pani minister pozdrowienia od prezydenta miasta Ryszarda Nowaka oraz wręczył wraz z pozdrowieniami dwutomową Encyklopedię Sportu Sądeckiego.

Publikacja zainteresowała panią minister, zważywszy na fakt, że w przeszłości Elżbieta Rafalska uprawiała profesjonalnie sport i była wykładowcą akademickim na Akademii Wychowania Fizycznego. Zostały również omówione zagadnienia związane z planowanym spotkanie pani minister z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem, do którego dojdzie w niedługim czasie w Warszawie.