O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Nowy Sącz liderem w polityce społecznej

25 czerwca 2016 r.


Lider w zakresie polityki społecznej - tym mianem określany jest Nowy Sącz już nie tylko na forum regionalnym, ale także ogólnopolskim, a potwierdzają to kolejne osiągnięcia miasta w tym obszarze działania. Tegoroczny ranking pisma Wspólnota, w którym miasto zwyciężyło w kategorii "Społeczna Gmina" pokazuje, że stolica Sądecczyzny w kategorii miast 50-100 tys. mieszkańców zostawia w tyle takie miasta jak Przemyśl, Siedlce, Leszno, Legionowo, Konin, Ostrołękę czy Zamość.

Na sukces polityki społecznej, a przede wszystkim jej efektów, składa się wiele elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia otwartość na potrzeby mieszkańców, która skutkuje zaangażowaniem w wiele inicjatyw miejskich. Przykładem jest choćby budżet obywatelski, którego druga już edycja wkracza w decydującą fazę czy mocne wsparcie organizacji pozarządowych, realizujących na terenie miasta wiele ważnych inicjatyw.

Sam Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przyznaje, że to wspólna praca, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców pozwala być liderem i przykładem dla innych samorządów w Polsce. - To dla mnie ogromna satysfakcja, że mamy tak wiele potwierdzeń dobrze obranej polityki społecznej realizowanej przez miasto. Nie mam jednak wątpliwości, że to poczucie odpowiedzialności mieszkańców za zmienianie Nowego Sącza na lepsze i zaangażowanie w formy aktywnego udziału w życiu samorządu powodują, że efekty tej polityki widać teraz w wielu obszarach działalności miasta. Za to wszystkim Sądeczanom bardzo dziękuję - powiedział prezydent Nowak.

Budżet obywatelski

Główny cel prowadzonej od wielu lat konsekwentnej polityki miasta w szeroko pojętym obszarze społecznym, to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i zaangażowanie w proces podejmowania decyzji ważnych dla miasta obszarach. Dlatego też Nowy Sącz od 2015 roku realizuje inicjatywę partycypacji społecznej poprzez budżet obywatelski. Obecnie realizowana jest druga edycja inicjatywy, a mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, jakie projekty zostaną wybrane do realizacji w roku budżetowym 2017.

- Tegoroczne wnioski do budżetu obywatelskiego były bardzo dobrze przygotowane - mówi Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech. - W ubiegłym roku do głosowania dopuszczonych została nieco ponad połowa złożonych wniosków, w tym roku aż 84 procent. To pokazuje, że mieszkańcy wyciągają wnioski przez poprawia się jakość projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego - dodaje Wojciech Piech.

Należy podkreślić, że istotnym efektem wprowadzonego budżetu obywatelskiego dla miasta Nowego Sącza jest integracja zadań i projektów, także w wymiarze międzyosiedlowym. To pokazuje, że mieszkańcy potrafią w ramach wspólnego celu połączyć pomysły i wspólnym działaniem dążyć do ich realizacji. Jest to bez wątpienia ważny efekt społeczny, który będzie coraz bardziej widoczny także w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Samorząd równych szans

Przed dwoma laty Nowy Sącz otrzymał wyróżnienie, jako jedyne miasto w Małopolsce - w konkursie "Samorząd równych szans" organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ma na celu wyróżnianie i nagradzanie wzorcowych samorządów, działających w obszarze polityki społecznej. Miasta i gminy z Małopolski oceniała kapituła której przewodził Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak.

Nowy Sącz z odznaką Prometeusza

Miasto Nowy Sącz zostało także nagrodzone Odznaką Prometeusza, a prezydent Ryszard Nowak - złotym medalem Pro Publico Bono małopolskiej Fundacji "Prometeusz", działającej w obszarze polityki społecznej. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla miasta i prezydenta, warto podkreślić, że laureatami tej nagrody w minionych latach byli m.in. Anna Dymna - aktorka i prezes Fundacji Mimo Wszystko, profesor Maciej Kowalczyk - dyrektor Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, czy też Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Rada Seniorów i Nowosądecka Karta Seniora

W Nowym Sączu prezydent miasta powołał jedną z pierwszych Rad Seniorów, funkcjonującą obecnie jako Nowosądeckie Forum Seniorów. Forum Seniorów jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach dotyczących seniorów. Forum jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Celem jego działalności jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Spośród działań na rzecz środowiska seniorów warto wspomnieć o Nowosądeckiej Karcie Seniora.

Obecnie Program Nowosądeckiej Karty Seniora adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Nowy Sącz. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku życia.

Partnerstwo na rzecz lokalnego rynku pracy

W Nowym Sączu od kilku lat funkcjonuje porozumienie zwane Partnerstwem na rzecz lokalnego rynku pracy. Celem podstawowym Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy jest ograniczenie bezrobocia i ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej polityki społecznej i aktywizacji rynku pracy mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia, wspieranie przedsiębiorczości oraz łagodzenie problemów społecznych. Ta stosunkowo nowa formuła działań na rynku pracy jako działań opartych na partnerstwie lokalnym wpływa na poszerzanie możliwości wykonywania usług zatrudnieniowych poprzez sektor pozarządowy i organizacje partnerów społecznych. Obok publicznych służb zatrudnienia funkcjonują bowiem inni partnerzy, których aktywność na rynku pracy staje się nie tylko oczekiwanym uzupełnieniem, ale powinna wręcz być postrzegana jako niezbędna dla efektywnego zarządzania rynkiem pracy. Na zaproszenie prezydenta Ryszarda Nowaka o przystąpienie do Partnerstwa odpowiedziało ponad 20 podmiotów, w tym przedsiębiorcy - liderzy na rynku pracy, instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, zrzeszenia kupców i rzemieślników. Obecnie Miasto Nowy Sącz może poszczycić się najmniejszym wskaźnikiem bezrobocia od kilku dekad i jednym z najniższych na terenie Małopolski.

Nowy Sącz liderem w realizacji kampanii społecznych

Miasto Nowy Sącz jest niewątpliwie liderem spośród miast, jeśli chodzi o realizowanie kampanii społecznych i inicjatyw wspierających działania na rzecz zdrowia, profilaktyki i wspomagania osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach zaproponowano mieszkańcom miasta cykliczne akcje badań profilaktycznych, realizowanych ze współudziałem Urzędu Miasta, na skalę nie występującą wcześniej. Cykliczne badania słuchu, także pod kątem osteoporozy, chorób serca, czy profilaktyki onkologicznej, to tylko niektóre spośród proponowanych mieszkańcom w każdym roku.

Nowosądecka młodzież mogła w ostatnich latach, dzięki inicjatywom proponowanym przez prezydenta Ryszarda Nowaka skorzystać z kilku ważnych programów rozwijających pasje i umiejętności. W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszyła się inicjatywa skierowana do młodzieży przez Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącz - "Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość".