O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Obradowała Miejska Rada Rynku Pracy

wrzesień 2016 r.


Przed kilkoma dniami obradowała Rada Rynku Pracy przy Sądeckim Urzędzie Pracy. Uczestniczy posiedzenia debatowali nad wypracowaniem opinii w sprawie zmian do wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza, zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2016 roku. Dokonano przesunięć środków, w taki sposób aby do końca roku jak najefektywniej wykorzystać pozostałe oszczędności.

Warto przypomnieć, że na terenie Miasta Nowego Sącza od kilku miesięcy spada wskaźnik wysokości bezrobocia, które jest najniższe w mieście od kilkunastu lat. Przewodniczący Rady Rynku Pracy - Leszek Langer przedstawił również informację na temat postępu prac przy realizacji konkursu "Mój sposób na biznes". Leszek Langer zdał też uczestnikom posiedzenia relację ze spotkania z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Elżbietą Rafalską. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania przedstawicieli Miasta Nowego Sącza z panią minister.