O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kometencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Targi Ekonomii Społecznej w Krakowie

13 maja 2016 r.


Dyrekcja ROPS w Krakowie oraz dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer serdecznie zapraszają podmioty ekonomii społecznej (m.in. ZAZ-y, spółdzielnie socjalne, niepełnosprawnych) z Małopolski do udziału tegorocznych Targach ES na Krakowskim Rynku w dniach 18-19 czerwca 2016 (sobota, niedziela). Udział w targach jest bezpłatny. Targom towarzyszyć będzie Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty oraz Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko" organizowane przez Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko".

Ilość wystawców jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy dysponować będą, na okres 2 dni targowych, namiotem wystawienniczym z dostępem do prądu, ladą/długim stołem oraz krzesłami. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości artykułów do sprzedaży, materiałów promocyjnych oraz obsługi stoiska w godz. min. 10:00-18:00 każdego dnia.

Teren imprezy (w tym namioty wraz z towarami) jest chroniony przez cały czas trwania wydarzenia, również w nocy.

Dodatkowe szczegóły przesłane zostaną przedsiębiorstwom bezpośrednio zainteresowanym udziałem w Targach ES.