O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Rewitalizacja społeczna Miasta Nowego Sącza

10 kwietnia 2016 r.


W środę 6 kwietnia w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyło się, poprowadzone przez przedstawicieli firmy Respublic, spotkanie warsztatowe w związku z opracowaniem "Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022". Zgromadzonych uczestników spotkania przywitał wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.

- Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za obecność na tych warsztatach diagnostycznych i za wyrażenie w ten sposób gotowości do udziału w debacie nad problemem rewitalizacji Nowego Sącza, czy też jego istotnego fragmentu. Jesteśmy już mocno zaawansowani, jeśli chodzi o realizację działań nastawionych na wskazanie tego obszaru rewitalizacji, a w związku z tym jesteśmy coraz bliżej przygotowania programu działań rewitalizacyjnych, a nawet coraz bliżej skutecznego i efektywnego aplikowania o zewnętrzne środki na realizację naszych projektów przewidzianych w ramach rewitalizacji obszarów Nowego Sącza - powiedział wiceprezydent Wojciech Piech.

Dzisiejsze warsztaty poprzedziło przeprowadzenie badania ankietowego, którego wyniki w trakcie spotkania diagnostycznego pozwoliły na wytyczenie granic oraz scharakteryzowanie obszarów problemowych. Następnie przygotowano wersję końcową diagnozy wraz z określeniem wytycznych i opisem obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Merytoryczne wprowadzenie uczestników spotkania do dalszej pracy warsztatowej rozpoczęło się od przedstawienia wyników analizy przeprowadzonego badania ankietowego. Następnie wskazano problemy, zjawiska kryzysowe i ich potencjał względem potrzeb rewitalizacji.

Najważniejszą częścią spotkania były warsztaty, podczas których podzieleni na cztery grupy uczestnicy udzielając odpowiedzi na pytania wskazywali m.in. jakie funkcje dominują obecnie na osiedlach, wskazanych na podstawie wyników analizy badania, jako problemowe, jak oceniany jest stan infrastruktury technicznej i społecznej, jakie są największe atuty i słabości tych obszarów.


Renata Stawiarska UM