O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Konferencja prasowa na temat konkursu na logotyp, statuetkę i dyplom.
Mój Sposób na Biznes


9 czerwca 2016 r.


W konkursie dla przedsiębiorców "Mój Sposób na Biznes" czas na zmiany.

Na pierwszym etapie wdrażania zmian ogłoszony został konkurs na nowe logo konkursu, statuetkę, która będzie wręczana jako nagroda i grawerowany dyplom. Czas na przygotowanie projektów do końca czerwca. Genezę nowego wizerunku konkursu "Mój Sposób na Biznes" przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i tradycji tego konkursu, ale świat nie stoi w miejscu i nasze oczekiwania rosną. Większe są też, jak się wydaje, oczekiwania i ambicje środowiska zaznaczył Wojciech Piech. - Dlatego nasze działania są ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku tego konkursu. Chcemy uzyskać efekt kojarzenia tego konkursu z pewnym prestiżem. Chcemy, żeby laureaci odczuli pełnię satysfakcji z udziału w tym konkursie i żeby wniosło to pewną wartość dodaną do ich działalności. Chcemy, żeby przedsiębiorcy postrzegali tę statuetkę jako coś, co nobilituje, w Nowym Sączu i w środowisku biznesowym podsumował Zastępca Prezydenta Nowego Sącza.

Zasady konkursu na nowe logo, statuetkę i grawerowany dyplom przedstawił Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza. - Logotyp musi nawiązywać zarówno do znaku graficznego głównego organizatora, czyli Sądeckiego Urzędu Pracy, jak i Miasta Nowego Sącza, czyli zawierać jakieś elementy lokalne związane z naszym miastem - tłumaczył Leszek Langer. - Ufamy, że projektodawcy wykażą się inwencją twórczą, pomysłowością i wyobraźnią, nie będziemy jednak podpowiadać żadnych rozwiązań - dodał dyrektor Langer.

Kto może wziąć udział?

Konkurs na logo, statuetkę i dyplom ma charakter otwarty, może do niego przystąpić każdy. Prace należy składać w Sądeckim Urzędzie Pracy przy ul. Węgierskiej 146 do 30 czerwca bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 lipca. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną. - Istotniejsze od wysokości nagrody jest to, że zwycięzca konkursu będzie mógł liczyć na promocję, ponieważ chcemy nadać temu konkursowi bardzo szeroką oprawę promocyjną. Staramy się o prestiżowe patronaty ogólnopolskie. Trwają rozmowy z przedstawicielami najwyższych władz państwowych w kwestii objęcia patronatem tego konkursu - zdradził dyrektor Langer. - Dla agencji reklamowych i innych podmiotów biorących udział w konkursie, będzie to niewątpliwie cenną wartością - dodał.

Dotychczas od było się 8 edycji konkursu "Mój Sposób na Biznes". Konkurs ma na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zachęcanie do zakładania nowych firm i w konsekwencji tworzenia nowych miejsc pracy.

Nowy Sącz - miasto przedsiębiorcze

Przy okazji przedstawienia zasad konkursu na logo Wojciech Piech nawiązał do wyjątkowego charakteru Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. - Nowy Sącz to miasto przedsiębiorcze, zauważane w mediach ogólnopolskich przez analityków. Mówi się o fenomenie przedsiębiorczości na Sądecczyźnie. Mimo niesprzyjających warunków otoczenia, mimo lokalizacji, jaka nam została dana przez historię i słabego skomunikowania zresztą kraju. W tym regionie rzeczywiście jest ogromny potencjał przedsiębiorczości, który znajduje najbardziej spektakularny wyraz w liczbie milionerów zamieszkałych na Sądecczyźnie - argumentował Zastępca Prezydenta Miasta.

W Nowym Sączu zarejestrowanych jest około 9,5 tysiąca małych, średnich i dużych firm, a rocznie powstaje od 800 do 1000 nowych. - Na tym nie poprzestajemy i jako samorząd wspieramy przedsiębiorców - podkreślił Wojciech Piech. - Realizujemy bogaty program pomocy publicznej, która objawia się poprzez różnego rodzaju ulgi w podatkach. Jesteśmy tu absolutnym liderem w Małopolsce. Pomagamy przedsiębiorcom w formie poręczeń, refundacji i pożyczek. Prowadzimy intensywne kampanie edukacyjne, skierowane i do przedsiębiorców, i do uczniów naszych szkół.

Wydajemy publikatory, tworzymy oferty inwestycyjne. Pomoc publiczna za rok 2015 sumarycznie wyniosła około 20 mln złotych - wyliczał Wojciech Piech. Zastępca Prezydenta zwrócił też uwagę na znaczenie takich przedsięwzięć, jak konkurs "Mój Sposób na Biznes". - Jednym z elementów wspierania przedsiębiorczości są również różnego rodzaju konkursy, które dają sposobność do tego, żeby w jakiś sposób dostrzec i nagrodzić wysiłek przedsiębiorcy. Przesłać do opinii publicznej przekaz, że mamy liderów przedsiębiorczości, ludzi aktywnych, którzy odnoszą sukcesy w biznesie i tworzą nowe miejsca pracy - podsumował Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie 9. edycji konkursu "Mój Sposób na Biznes" według zmienionego regulaminu. Prace nad nim jeszcze trwają.