O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską

2 lipca 2016 r.


Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza spotkał się w dniu 2 lipca 2016 roku z Elżbietą Rafalską - Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Podczas krótkiego spotkania zostały przekazane pozdrowienia od prezydenta Ryszarda Nowaka, a także umówiono spotkanie, którego celem będzie uzgodnienie terminu przyjazdu pani minister do Nowego Sącza.

Spotkanie odbyło się przy okazji V Krajowego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, podczas którego dyrektor Leszek Langer został wybrany do grona Krajowej Rady Politycznej PiS, na nową czteroletnią kadencję. Będzie to druga kadencja Leszka Langera w krajowych władzach statutowych Prawa i Sprawiedliwości.


leszek langer