O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Prezes PFRON odwiedził Nowy Sącz

26 lipca 2016 r.


W Nowym Sączu gościł prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Robert Kwiatkowski. Podczas spotkania z parlamentarzystami, samorządowcami i kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, prezes PFRON zapowiedział nowelizację Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja będzie przebiegać dwuetapowo. Robert Kwiatkowski zapowiedział również dalsze prace reorganizacyjne wewnątrz funduszu. Nowy szef PFRON chciałby m.in. efektywniej wspierać niepełnosprawnych sportowców, dla których zostaną stworzone oddzielne konkursy. Specjalne, wydzielone konkursy będą dotyczyć również obszarów kultury, rehabilitacji i wydawnictw. Padły zapowiedzi stworzenia od nowa Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz krajowego systemu informatycznego, dedykowanego środowisku osób z niepełnosprawnością. System ten w oparciu o bazę numerów PESEL będzie efektywnym narzędziem wspierania osób poszukujących pomocy.

W przemówieniu szefa PFRON pojawiła się także zapowiedź przygotowania strategii działania PFRON na najbliższych pięć lat i opracowania narodowego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prezes funduszu zapowiedział też budowę nowego portalu internetowego, z zakładkami dla poszczególnych miast i powiatów. Robert Kwiatkowski ocenił, że nigdy wcześniej współpraca władz zarządu funduszu nie układała się tak pomyślnie z przedstawicielami rządu jak obecnie. Nie ma rzeczy niemożliwych, należy zmieniać przestarzałe przepisy prawne, które nie niosą oczekiwanej pomocy osobom niepełnosprawnym - mówił prezes PFRON. Robert Kwiatkowski apelował o to, aby szukać warunków do organizowania i prowadzenia Zakładów Aktywności Zawodowej. Szef PFRON-u zachęcał do przystąpienia do konsultacji społecznych, które są obecnie prowadzone poprzez stosowny formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej funduszu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. senatorowie Stanisław Kogut i Jan Hamerski, starosta nowosądecki Marek Pławiak, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza - Leszek Langer, kierownicy WTZ-ów i ZAZ-ów z terenu Sądecczyzny, a także nowo powołana dyrektor małopolskiego oddziału PFRON - Marta Mordarska.