O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Obradowała Krajowa Rada Rynku Pracy

8 października 2016 r.


Rada Rynku Pracy zebrała się 5 października w CPS "Dialog". W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Członkowie Rady omawiali plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok. Dyskutowali m.in. o wyzwaniach, związanych z aktywizacją długotrwale pozbawionych pracy oraz bezrobotnych w wieku 50+.

- Plan finansowy został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zwrócił uwagę wiceminister Szwed. - Potrzebna jest nowa ustawa, by móc efektywniej wydawać środki na aktywizację bezrobotnych.

Rada dyskutowała także o wynikach analizy rozwiązań, wprowadzonych tą, obowiązującą od 2014 r., ustawą. Zapoznała się również z rekomendacjami partnerów społecznych, dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego.