O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Wydział / Kontakt:Wydział Integracji i Rynku Pracy
33-300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13

tel. 18 - 441 91 27
tel. 18 - 441 30 03

Leszek Langer - DYREKTOR Wydziału,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza


e-mail: llanger@nowysacz.pl

e-mail: wydzial.irp@opoczta.pl

Pełnomocnikowi Prezydenta podlega Wydział Integracji i Rynku Pracy

ul. Żywiecka 13, parter - (pokoje nr 4,5,6)

Pracownicy:

Anna Rozum      [18] 441 30 03
SEKRETARIAT

--------------------------------------------------------------

Barbara Woźniak      [18] 44 91 350
(inspektor)

Anna Klimczak      [18] 44 91 350
(inspektor)

Andrzej Migda      [18] 441 30 03
(podinspektor)

Ewa Bartkowiak      [18] 44 91 350
(podinspektor)

Kinga Kmak      [18] 44 91 350
(podpinspektor)

Anna Zemła      [18] 44 91 350
(podinspektor)

Mateusz Kurowski      [18] 44 91 350
(pracownik pomocy administracyjnej)

Dorota Gorczowska      [18] 44 91 350
(pracownik pomocy administracyjnej)


Pełnomocnikowi Prezydenta podlega Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Struktura:

Józef Markiewicz - Dyrektor MOPS
Leszek Bajorek - Zastępca Dyrektora MOPS

Centrala

18 444 36 23;
18 444 36 24.

Fax
18 443 52 39

E-mail:
mops@nowysacz.pl
mopsns@op.pl

Dział Organizacji i Kadr:
Kierownik Działu: Jadwiga Męzyk - wew. 39
Zastępca Kierownika Działu: Luiza Piątkiewicz - wew. 34

Dział Księgowo - Finansowy:
Główna Księgowa: Ewa Michalik - wew. 21
Zastępca Głównej Księgowej: Małgorzata Gancarczyk - wew. 19

Dział Pomocy Instytycjonalnej i Opieki Zastępczej
Kierownik Działu: Renata Fecko - wew. 40
po. Zastępcy Kierownika Działu: Aleksandra Makowiecka - wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Działu: Anna Migacz - wew. 24

Sekcja Pracy Socjalnej
Kierownik Sekcji: Urszula Tryszczyło - wew. 31

Sekcja Świadczeń z Pomocy Społecznej
Kierownik Sekcji: Łukasz Sierotowicz - wew. 45

Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej i Planowania Strategicznego
Kierownik Sekcji: Małgorzata Paluch - wew. 31

Punkt Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
18 441 98 74

Dział Świadczeń
Kierownik Sekcji: Maria Tokarczyk - Dutka - wew. 43

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Sekcji: Jerzy Zając - wew. 47

Zespół ds. Zamówień Publicznych:
Kierownik Zespołu: Marcin Janusz - wew. 28, 29

Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów:
Kierownik Zespołu: Dorota Pajerska-Smoleń - wew. 14, 15
po Zastępcy Kierownika Zespołu: Aleksandra Wojnar - wew. 14, 15

Zespół ds. Projektów i Promocji:
Kierownik Zespołu: Magdalena Morańda - 18 414 53 35

Webmaster
Jakub Koprowski - wew. 32


Pełnomocnikowi Prezydenta podlega Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Struktura:

Aleksandra Bulzak - Przewodnicząca Zespołu
Wiesława Nosal - Sekretarz Zespołu

Centrala

18 441 83 63
fax: 441 83 63

Pełnomocnikowi Prezydenta, Dyrektorowi Wydziału Integracji i Rynku Pracy
podlega Sądecki Urząd Pracy


Struktura:

Stanisława Skwarło - Dyrektor SUP
Teresa Połomska - Zastępca Dyrektora SUP
Tomasz Szczepanek - Zastępca Dyrektora SUP

Centrala

18 442 91 08;
18 442 91 10.

Fax
18 442 99 84

E-mail:
sup@sup.nowysacz.pl

Dział Organizacji i Administracji:
Kierownik Działu: Marta Chomyn

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń:
Kierownik Działu: Iwona Pawlikowska

Dział Usług Rynku Pracy:
Kierownik Działu: Danuta Pacyna

Dział Finansowo Księgowy:
Kierownik Działu: Cecylia Sromek

Dział Programów Rynku Pracy:
Kierownik Działu: Sylwia Lachowska

ponadto:
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Samodzielna Sekcja Orzecznictwa i Windykacji
Samodzielna Sekcja Informatyki
Biuro Obsługi Klienta i Promocji
Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Pełnomocnikowi Prezydenta, Dyrektorowi Wydziału Integracji i Rynku Pracy
podlegają:


Dom Pomocy Społecznej - ul. Nawojowska 155
Dom Pomocy Społecznej - ul. Nawojowska 159
Dom Pomocy Społecznej - Emilii Plater 20
Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Nawojowska 159awww.leszeklanger.pl