O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


W trosce o serce i zdrowie sądeckich seniorów

16 czerwca 2016 r.


Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w Instytucie Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbyła się konferencja pod hasłem "Zdrowe serce sądeckiego seniora". W wydarzeniu wziął udzieli prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak, rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, przewodniczący rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie prof. dr hab. med. Dariusz Dudek, prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ dr Halina Potok, a także m.in. przedstawiciele i członkowie sądeckich organizacji senioralnych.

- Cieszy mnie, że oferta dla naszych seniorów poszerza się - powiedział Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. - Cieszy mnie też to, że najlepsi lekarze kardiolodzy są w Nowym Sączu, że są do naszej dyspozycji i wychodzą z inicjatywą, która seniorom będzie pomocna w codziennych zmaganiach. Chcemy by ta oferta była bogata, zwłaszcza w te inicjatywy, które zgłaszane są nich samych - dodał prezydent, zauważając także aktywność w tym obszarze sądeckich seniorów - Serdecznie dziękuję moim seniorom, którzy pracują w Sądeckiej Radzie Seniorów. To z ich inicjatywy i ich aktywności wynika między innymi dzisiejsze spotkanie i zaangażowanie się Prezydenta i Urzędu Miasta w tę inicjatywę - powiedział prezydent. Ryszard Nowak podkreślił rolę pozostałych partnerów w realizacji tej inicjatywy - Dziękuję także rektorowi PWSZ i profesorowi Dudkowi za to, że uczestniczą w tym spotkaniu i składają ofertę dla seniorów o bardzo wysokim poziomie. Sądzę, że będzie to przynosiło efekty i wierzę, że ta współpraca będzie kontynuowana przez następne lata z korzyścią dla seniorów - zakończył Ryszard Nowak.

Przybyłych na konferencję gości powitał gospodarz konferencji - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr hab. inż. Mariusz Cygnar - To zaszczyt i honor gościć Państwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu - powiedział Mariusz Cygnar. - Ta inicjatywa, w której uczestniczy także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest dla nas bardzo ważna. Cieszę się, że jesteśmy wspólnie z Urzędem Miasta i Centrum Kardiologii Inwazyjnej partnerem w tym przedsięwzięciu. Nasza uczelnia wpisuje się w te ważne zadania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej - dodał rektor PWSZ.

Przewodniczący rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie prof. dr hab. med. Dariusz Dudek podziękował partnerom za dotychczasową współpracę - Dziękuję Panu prezydentowi i rektorowi PWSZ za wszelką współpracę. Życie naukowca wygląda tak, że w różnych miejscach świata studiujemy nowoczesne techniki, a później w Uniwersytecie Jagiellońskim badamy je jeszcze dokładniej i w momencie, gdy uważamy, że ta technika jest już dojrzała to przenosimy ją i innowacyjne sprzęty medyczne do naszych ośrodków, a Nowy Sącza ma to szczęście, że był pierwszym ośrodkiem, który został utworzony w 2005 roku. Przewodniczący rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapewnił, że Sądeczanie cierpiący na choroby kardiologiczne są pod doskonałą opieką medyczną - Istnieją stała łącza telekomunikacyjne, dzięki którym każdy zabieg może być skonsultowany w każdej chwili z najwyższej klasy kardiologami interwencyjnymi w Instytucie Kardiologii w Krakowie, który posiada połączenie z całym światem. Informuję Państwa, że jesteście podłączeni do najlepszej medycyny na świecie.

Konferencja "Zdrowe Serce Sądeckiego Seniora" skierowana była głównie do sądeckich organizacji senioralnych. Tematyka zdrowotna jest dla Sądeczan ważna, co potwierdziła liczna obecność na konferencji przedstawicieli i członków tych organizacji. Na auli Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ zgromadzili się harcerze seniorzy z "Kręgu seniorów ZHP", uczestnicy Sądeckiego Uniwersytet III Wieku, Sądeckiego Uniwersytet II i III Wieku, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Serca i Życia, parafialnych klubów seniora, Katolickiego Centrum Edukacji KANA, a także Ośrodka Wsparcia dla Seniorów i Młodzieży, prowadzonego przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uczestnicy konferencji wysłuchali interesujących wykładów, które rozpoczęło podsumowanie wyników 10-letniej działalności Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Sączu przedstawione przez dr Jacka Dragana - Kierownika Pracowni Hemodynamiki, który zaznajomił słuchaczy z rodzajami zabiegów i strategiami postępowania w przypadku choroby wieńcowej.

Następnie dr Stanisław Malinowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączy zaprezentował proces chorobowy od nadciśnienia tętniczego, poprzez chorobę wieńcową do niewydolności serca.

Kolejny z wykładów, poprowadzony przez dr Renatę Korpak-Wysocką - Ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Sączu, dotyczył Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Uczestnicy konferencji poznali zasady prawidłowego stylu życia i odżywiania się, a także zalety aktywności ruchowej i sposoby na właściwy odpoczynek. Natomiast wystąpienie dr Anny Pabisiak z PWSZ w Nowym Sączu poświęcone zostało zaprezentowaniu skuteczności rehabilitacji kardiologicznej.

Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek, będący także Konsultantem Medycznym Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Sączu, przedstawił sposób leczenia wysokospecjalistycznego i opieki w leczeniu chorób serca i naczyń.