O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta

13 maja 2016 r.


Mieszkańcy Nowego Sącza, w tym radni miejscy, przedstawiciele zarządów osiedli, środowisk senioralnych, stowarzyszeń, parafii, służb mundurowych oraz spółek i instytucji miejskich wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru problemowego oraz obszaru do rewitalizacji. Wszystkich uczestników spotkania w sądeckim ratuszu powitał Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

- Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że samorząd jest otwarty na konsultacje społeczne i chętnie korzysta z tej formuły współpracy z mieszkańcami Nowego Sącza. Dotarliśmy już do etapu, gdzie konsultujemy konkretny projekt uchwały o granicach obszaru wymagającego interwencji poprzez rewitalizację w nowym rozumieniu, w którym najważniejszy jest człowiek w odnowionej funkcjonalnie przestrzeni miejskiej. Mówimy tutaj o osiedlach Centrum, Stare Miasto, Przydworcowe i Szujskiego - podkreślił Wojciech Piech. - Dziękuję za Państwa obecność, udział i zaangażowanie, a jednocześnie zachęcam abyśmy w pełni skorzystali z tych konsultacji społecznych i wymieniali ważne dla nas wszystkich informacje.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje wnioski i uwagi oraz propozycje do opracowanych obszarów problemowych na terenie miasta, które będą stanowić podstawę do działań realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Podczas dyskusji mieszkańcy i przedstawiciele instytucji miejskich zadawali pytania koordynatorom projektu. Największe zainteresowanie wzbudzała kwestia przygotowywania propozycji i wniosków do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych. W tej kwestii wyjaśnień udzielał również Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

więcej przeczytasz tutaj