O nas

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem internetowym, który do lipca 2017 roku
był prowadzony przez Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Obecnie jest informatorem Sądeckiego Urzędu Pracy. Mozna tutaj odnaleźć
zarówno bieżące informacje dotyczące obecnej oferty rynku pracy, sytuacji na lokalnym
rynku pracy w Nowym Sączu, jak też publikacje archiwalne.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony

  
Spotkanie w Sądeckim Urzędzie Pracy    (2018-06-07)     

Sądecki Urząd Pracy zaprasza na spotkanie organizowane przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pn. „Przygotuj się na przyszłość - ZUS dla 50+"   Podczas spotkania dowiesz się: od czego zależy twoja emerytura, jakie są zasady przyznawania i obliczania emerytur, kto i na jakich zasadach może starać się o świadczenia przedemerytalne, co to jest kapitał początkowy i jakie są potrzebne dokumenty do jego naliczenia, o ogólnych zasadach przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy.      więcej
  
Targi Pracy i Przedsiębiorczości za nami    (2018-06-05)     

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (zespół zamiejscowy w Nowym Sączu) oraz Państwową wyższą szkołą Zawodową, już po raz 4 w dniu 25 maja br. zorganizuje Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Instytucie Ekonomicznym przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu. Targi kierowane są przede wszystkim do dwóch grup społecznych    więcej
  
Jeszcze o zatrudnianiu cudzoziemców    (2018-06-05)     

Od stycznia 2018 roku zmieniły się zasady i procedura związana z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Białorusi oraz Rosji) na terenie Polski. Wprowadzone zostały zaostrzone przepisy, zakładające dokładną weryfikację pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemca do pracy na terenie naszego kraju.  Oprócz procedury związanej z weryfikacją pracodawców, modyfikację przeszedł sam wniosek.    więcej
  
Bezrobocie nadal w dół    (2018-06-01)     

Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% - wynika z szacunków MRPiPS. Spadek - od 0,2 do 0,6 pkt. proc. - odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła nieco ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem 2018 roku spadła o 39 tys. osób (o 3,7%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1% i w porównaniu do kwietnia 2018 r. spadła o 0,2 punktu procentowego.    więcej
  
O zatrudnianiu cudzoziemców    (2018-05-07)     

W ostatnim czasie można zaobserwować duże zainteresowanie pracodawców możliwością rejestracji oświadczeń w przypadku chęci zatrudniania cudzoziemców. W Sądeckim Urzędzie Pracy, wydzielony do tego zadania referat pracuje na pełnych obrotach, tak aby ze wszystkimi procedurami zdążyć na czas. Dodam że nie jest to praca nad łatwą dokumentacją – mówi dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Leszek Langer. Nadmienię, że Ministerstwo Rodziny, Pracy    więcej
  
Wizyta dyrektora Urzędu Pracy ze Starej Lobovni    (2018-04-05)     

W Sądeckim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny ze Starej Lubovni – Janem Jakubianskym. Podczas dwugodzinnego spotkania omawiano podobieństwa i różnice w systemach wspierania rynków pracy w Polsce i na Słowacji. Dyskutowano również o możliwościach podejmowania wspólnych inicjatyw transgranicznych, w tym projektów mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora turystycznego.    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2018-03-07)     

W dniu 6 marca (wtorek) miało miejsce XVII Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Podczas obrad omówiono m.in. kwestie związane ze stworzeniem nowych kierunków kształcenia w Nowym Sączu, charakterystykę aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz ocenę racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2017 roku.    więcej