O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Sądeckie Forum Organizacji Pozarządowych


15 kwietnia 2016 r.


14 kwietnia odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, którym uczestniczyło ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza. Podczas konferencji prezydent Ryszard Nowak wręczył nagrodę specjalną, statuetkę dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej dla sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, obchodzącego jubileusz 40-lecia działalności. Nagrodę odebrał prof. Tadeusz Rams – Prezes Zarządu Towarzystwa.

- Od wielu lat miasto Nowy Sącz wspiera organizacje pozarządowe, czego najlepszym dowodem jest utworzenie swego rodzaju centrum dla organizacji pozarządowych przy ulicy Nawojowskiej, gdzie wszystkie organizacje mogą znaleźć dla siebie miejsce i fachową pomoc - powiedział prezydent Ryszard Nowak podczas otwarcia Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wyraził również nadzieję, że ta współpraca w najbliższych latach będzie jeszcze lepsza i podkreślił, że miasto stara się nagradzać te organizacje, które wyróżniają się swoją działalnością na terenie Nowego Sącza. - Statuetkę w tym roku przyznaję dla sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które obchodzi wspaniały jubileusz i ma ogromne doświadczenie w swojej działalności. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda jest dowodem na to, że bardzo doceniamy tą trudną pracę wykonywaną na co dzień.

Celem Polskiego Towarzystwa Matematycznego jest uprawianie i krzewienienauk matematycznych, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań.Rok rocznie Towarzystwo organizuje odczyty naukowe dla uczniów dla szkółponadgimnazjalnych, prowadzi koła matematyczne oraz kursy doskonalenianauczycieli.

Gościem specjalnym Nowosądeckiego Forum była dr Agnieszka Rymsza, doradca Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, która przedstawiła Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Było to jedno z licznych spotkań przedstawicieli Pełnomocnika w ramach konsultacji programu ze środowiskiem organizacji pozarządowych.

Program zakłada reformę sektora instytucji obywatelskich w tym przede wszystkim podniesienie rangi i wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego. Marcin Gołąbek ze Stowarzyszenia Wzmacniacz.org zaprezentował uczestnikom jak wykorzystać internet oraz media społecznościowe do działań w swojej organizacji. Jarosław Kiełbasa – specjalista ds. księgowości przedstawił szereg informacji, jak przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz dostosować jej wewnętrzne dokumenty i procedury.

Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA omówił również ideę rozwoju wolontariatu jako formy zaangażowania i rozwoju społeczeństwa oraz korzyści płynące z zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowej, jak również dobre praktyki Stowarzyszenia SURSUM CORDA w tym zakresie.

Jednym z elementów zorganizowanego w sądeckim ratuszu Forum była wystawa działalności Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych, która potrwa jeszcze tydzień. Każdy kto chciałby zobaczyć wystawę i to jaka działalność prowadzą organizacje zapraszamy do Sądeckiego ratusza.