O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Sądeckie Forum Organizacji Pozarządowych

09 kwietnia 2016 r.


Miasto Nowy Sącz po raz kolejny będzie organizatorem Sądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 11:00 w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego Urzędu Miasta Nowego Sącza. Forum jest nie tylko przykładem podejmowania przez władze samorządowe dialogu z organizacjami pozarządowymi, ale również platformą wymiany doświadczeń oraz miejscem upowszechniania polskiej demokracji partycypacyjnej i obywatelskiej.

Sądeckie Forum organizacji Pozarządowych to również doskonała możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości, w szczególności w zakresie rozwoju współpracy administracji państwowej i samorządowej z sektorem obywatelskim.

W programie Forum przewidziano m.in. prezentację założeń Narodowego Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, którą przedstawi Piotr Krygiel – doradca Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Z kolei informację nt. nowych technologii w działalności organizacji pozarządowych oraz sposobów planowania pracy i doboru odpowiednich narzędzi w obszarze tzw. nowych mediów zaprezentuje Marcin Gołąbek – przedstawiciel Stowarzyszenia Wzmacniacz.org.

Ponadto warto wiedzieć, że znowelizowana w 2016 r. ustawa o rachunkowości przyniosła szereg zmian dla NGO, tj. możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.

Jarosław Kiełbasa – specjalista ds. księgowości przedstawi szereg informacji, jak przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz dostosować jej wewnętrzne dokumenty i procedury.

Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA omówi również ideę rozwoju wolontariatu jako formy zaangażowania i rozwoju społeczeństwa oraz korzyści płynących z zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowej, jak również dobrych praktyk Stowarzyszenia SURSUM CORDA w tym zakresie.

Podczas Forum wręczona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej.

Sądeckiemu Forum Organizacji Pozarządowych towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek oraz różnorodne formy aktywności sądeckich NGO’s.

UM Nowy Sącz