O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


O polityce prorodzinnej na XXVI Forum Ekonomicznym

8 września 2016 r.


Minister Elżbieta Rafalska jest gościem XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięła tam udział w panelu dyskusyjnym: "Polityka prorodzinna - nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie".

Minister Elżbieta Rafalska podczas panelu przekonywała też, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju. - Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być skrojona na miarę każdego z krajów, musi uwzględniać specyfikę społeczeństwa, w którym jest realizowana - mówiła. - Powinna być też na tyle bogata i atrakcyjna, żeby zostawiać swobodę wyboru instrumentów polityki rodzinnej każdej ze stron.

Tegoroczne Forum zgromadziło ponad 3 tys. uczestników z 50 krajów. Wymieniają oni poglądy dotyczące oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Temat przewodni konferencji to "Europa w obliczu wyzwań - zjednoczeni czy podzieleni?".

- Chciałabym wierzyć, że sprawdzą się prognozy, zapowiadające powrót Polaków po decyzji o Brexicie, ale mogą oni jednak wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii do innych krajów. Jeszcze za wcześnie, byśmy mieli pewność, ilu z nich wróci do kraju. Jednak patrząc na sytuacje na naszym rynku pracy, nawet, gdyby dotyczyło to setek tysięcy osób, to na pewno znajdą pracę - mówiła w Krynicy minister Rafalska.

- W ministerstwie myślimy o uruchomieniu takich instrumentów, które mogłyby stanowić zachętę do powrotu. Wato również przekazać sygnał, że emigranci zarobkowi są cenni i oczekiwani w Polsce i są ważni na naszym rynku pracy - dodała. Minister Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed spotkali się także w Krynicy z Drago?em Nicolae Pîslaru, Ministrem Pracy, Rodziny, Zabezpieczenia Społecznego i Osób Starszych Rumunii, z którym rozmawiali o projekcie dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych oraz z Katlin Novak, Sekretarzem Stanu ds. Rodziny i Spraw Młodzieży w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.

Podczas panelu dyskusyjnego "Polityka prorodzinna - nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie" minister Elżbieta Rafalska mówiła o realizowanej przez obecny rząd polityce, wspierającej rodziny. -Nakłady na politykę rodzinną wzrosły i w 2017 wyniosą 3,4 % PKB w 2017 roku - przypomniała. Jej zdaniem wzrost świadczeń dla rodzin jest skokowy. - To ponad punkt procentowy PKB - dodała minister.

Minister Rafalska skomentowała również aktualną sytuacje na rynku pracy. - To już jest utrwalona tendencja. Szósty miesiąc z rzędu spada nam bezrobocie. To najlepsze wyniki od 25 lat. Z całą pewnością mamy rynek pracownika. Mamy presję na wzrost wynagrodzeń -powiedziała minister.

Dodała, że na koniec roku trend spadku bezrobocia trochę wyhamuje, jednak powinno utrzymać się na koniec roku na poziomie 8,5-8,6 proc.

Na XXVI Forum Ekonomicznym był również obecny pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. - W ramach ekonomii społecznej, na która zarówno Unia Europejska, jak i rząd polski kładą duży nacisk, chcemy tworzyć dobre miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Trzeba szczególnie zwracać uwagę na miejsca pracy, które są w zakładach aktywności zawodowej, spółdzielniach socjalnych czy zakładach pracy chronionej. Rolą rządu jest dbanie o tych, którzy sami nie zafunkcjonują na otwartym rynku pracy, nie poradzą sobie ze znalezieniem pracy, zdobyciu zawodu i rozpoczęciem aktywności zawodowej - powiedział wiceminister Michałkiewicz.