O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Stanisława Skwarło odchodzi na zasłużoną emeryturę

10 lipca 2017 r.


Po 27 latach pracy na stanowisku kierownika i dyrektora nowosądeckiego powiatowego urzędu pracy, na emeryturę odchodzi Stanisława Skwarło. Nowy dyrektor, wyłoniony w konkursie przejmie kierowanie urzędem już 18 lipca br. Stanisława Skwarło pozostawia urząd dobrze zorganizowany, w czasie gdy stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosi niecałe 6 procent. Według nowego dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy - Leszka Langera, urząd wykonuje dobrze swoje nałożone przez ustawodawcę i samorząd obowiązki, dowodem na to mogą być wysokie oceny pracy SUP dokonane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Za czasów Stanisławy Skwarło, Sądecki Urząd Pracy zyskał nawet tytuł ambasadora publicznych służb zatrudnienia w Województwie Małopolskim.

Stanisława Skwarło jest z wykształcenia ekonomistką, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1978), specjalistka ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych, była księgowa ZSZ w Krynicy Zdroju, była kierownik działu rachuby płac w nowosądeckim "Nowomagu".

Nowy dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy - Leszek Langer, od siedmiu lat zasiadał w radach zatrudnienia oraz radach rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza. Od półtora roku jest przewodniczącym Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, od siedmiu lat jest partnerem w Partnerstwie na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy, posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe w innych instytucjach rynku pracy, był dyrektorem Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.