O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Placówki DPS:Miejskie placówki pomocy społecznej dla dorosłych

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 159
telefon: [018] 443 93 04

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 155
telefon: [018] 443 99 55, 444 49 96

Dom Pomocy Społecznej
ul. Emilii Plater 20
telefon: [018] 443 77 48, 443 60 44

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nawojowska 159A
telefon: [018] 547 59 90


www.leszeklanger.pl