O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


O wspieraniu pracodawców i przedsiębiorców

13 czerwca 2016 r.


Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi wdrażania finansowych instrumentów wspierania pracodawców i przedsiębiorców. Spotkanie wraz z panelem dyskusyjnym zorganizowano w Miasteczku Multimedialnym. Wśród paneli stów znaleźli się m.in. wiceminister finansów - Wiesław Janczyk, przedsiębiorcy: Ryszard Florek i Jan Załubski oraz prezes MMC Brainville - Małgorzata Szostkiewicz. Podczas dyskusji omawiano oczekiwania przedsiębiorców względem rządu, które mogą usprawnić działanie zwłaszcza lokalnych przedsiębiorców i pracodawców w Nowym Sączu i na Ziemi Sądeckiej. Wiceminister Wiesław Janczyk przedstawił plany Ministerstwa Finansów, które zakładają mocniejsze i skuteczniejsze wspieranie przedsiębiorców sektora małych i średnich działalności gospodarczych.