O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Coraz mniejsze bezrobocie w Nowym Sączu

23 sierpnia 2016 r.


Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano spadek bezrobocia w mieście. Na koniec miesiąca w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 2909 osób - o 63 mniej niż w czerwcu oraz o 546 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Tak optymistycznych danych nie było od lat. W ujęciu rocznym spadek bezrobocia wyniósł 1,5 % i obecnie oscyluje w granicach 6,5 %. - W lipcu wpłynęły do SUP 223 oferty zatrudnienia, czyli o 13 ofert więcej niż w poprzednim miesiącu. Oferty, którymi dysponował urząd, dotyczyły głównie sprzedawców, kierowców oraz branży gastronomicznej. Pojawiały się również oferty dla pracowników biurowych oraz fizycznych - czytamy w najnowszym wydaniu miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.

W pozostałych powiatach również odnotowano spadek bezrobocia. W powiecie limanowskim według danych GUS wynosi ono 11,4 %, nowosądeckim 11,1 % a gorlickim 9,9 %. Najlepiej w naszym regionie tradycyjnie jest w Krakowie. Tam bezrobocie nieznacznie przekracza 4 %.