O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Niskie bezrobocie w Nowym Sączu

26 lipca 2016 r.


Bezrobocie w Polsce spada do rekordowo niskiego poziomu wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 8,8 procent. W Nowym Sączu odnotowuje się jeden z najlepszych wskaźników, mówiących o tym, że w skali kraju mamy wyjątkowo małe bezrobocie. Pod tym względem w Nowym Sączu jest dużo lepiej niż w powiatach: nowosądeckim ziemskim, limanowskim i gorlickim. 7,1 proc. - tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu w końcu maja 2016 r. To ostanie dane Głównego Urzędu Statystycznego, jakie przedstawia Sądecki Urząd Pracy. W stosunku do kwietnia stopa bezrobocia w Nowym Sączu spadła o 0,5 pkt. proc.

W ujęciu rocznym obserwujemy bardzo wyraźny spadek, o 1,4 pkt. proc. Można przypuszczać, że w ślad za spadkiem liczby bezrobotnych w czerwcu stopa bezrobocia również spadnie - informuje Urząd.

W pozostałych powiatach subregionu sądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz), również odnotowano spadek bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie limanowskim (12,4 proc.). W powiecie nowosądeckim (ziemskim) odnotowano 10,7 proc., a w gorlickim 10,4 proc.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (7,7 proc.) i kraju (9,1 proc.). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 7,9 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4,3 proc.), a najwyższe (14,5 proc.) w powiecie dąbrowskim.

Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych, prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Według GUS-owskich statystyk bezrobocie w Polsce jest najniższe od 8 lat. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. W Polsce wyniosła 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie było od października 2008 roku.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w czerwcu ub. roku (8,8 proc. w porównaniu do 10,2 proc.). Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najbardziej (o 0,7 punktu ) w województwie warmińsko-mazurskim, a więc tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje się na najwyższym poziomie.

Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 1,39 mln osób i w porównaniu do maja 2016 roku spadła o 62,8 tys. osób (o 4,3 proc.). We wszystkich województwach liczba bezrobotnych zmniejszyła się. Najbardziej w województwach: pomorskim - o 5,7 proc. ( o 4,1 tys. osób); zachodniopomorskim - o 5,6 proc. (o 4,0 tys. osób); warmińsko -mazurskim - o 5,5 proc. (o 4,2 tys. osób) i małopolskim - o 5,3 proc. (o 5,8 tys. osób).