O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Asystenci Rodziny to ważne wsparcie

8 września 2016 r.


Zależy nam na tym, aby asystentów rodziny było coraz więcej, aby ich pozycja zawodowa została wzmocniona" - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny.

12 i 13 września, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbywa się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu bierze udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski.

"Cieszę się, że spotykam tu tak wielu asystentów rodziny. Dziękuję za Państwa pracę i ogromny trud. Wasz wkład w rozwój społeczeństwa jest nieoceniony" - mówiła podczas otwarcia konferencji Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach V Zlotu zaplanowano cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne.

Minister Rafalska przypomniała, że głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie zindywidualizowanej pracy z rodziną, która ma np. problemy opiekuńczo-wychowawcze. Rolą asystentów rodziny jest wspieranie rodziny, jest to działanie profilaktyczne, a nie kontrolne, ingerujące w samodzielność rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012 - 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym. Z danych na koniec grudnia 2015 r. wynika, że gminy zatrudniały 3816 asystentów rodziny, czyli o 12,4% więcej niż w 2014 r. (3393 asystentów). W 178 gminach wciąż jednak nie ma ani jednego asystenta. Z usług asystentów rodziny skorzystało w ubiegłym roku 41 739 rodzin (w 2014 r. 37 876 rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,1%. Od roku 2012 roku działa program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera samorządy terytorialne w zatrudnianiu asystenta rodziny. W 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten cel przeznaczyło najwyższą do tej pory kwotę 59,1 mln zł.

"Rodzina 500 plus" - ponad 9,2 mld zł trafiło już do rodzin

Minister Elżbieta Rafalska podsumowała także funkcjonowanie programu "Rodzina 500 plus". Świadczeniem objętych jest już ponad 3,7 mln dzieci. Do końca sierpnia tego roku złożono ponad 2,78 wniosków, a wydano 2,58 mln decyzji - to 92,8% realizacji złożonych wniosków. Do rodzin przekazano już 9,27 mld zł.