O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:

  
Zmiana dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy    (2017-07-17)     

Po 27 latach pracy na stanowisku kierownika i dyrektora nowosądeckiego powiatowego urzędu pracy, na emeryturę odchodzi Stanisława Skwarło. Nowy dyrektor, wyłoniony w konkursie przejmie kierowanie urzędem już 18 lipca br. Stanisława Skwarło pozostawia urząd dobrze zorganizowany, w czasie gdy stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosi niecałe 6 procent. Według nowego dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy - Leszka Langera, urząd wykonuje dobrze swoje nałożone    więcej
  
Charytatywny Bieg św. Rocha dla Amelki     (2017-06-29)     

Na osiedlu Dąbrówka odbyła się siódma edycja Charytatywnego Biegu św. Rocha, z którego dochód został przekazany w całości na leczenie 10-letniej Amelki, chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe, które wręczali prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, ks. Prałat Józef Janas oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrówka Michał Kądziołka. Szczególnym akcentem było uroczyste otwarcie nowego placu zabaw    więcej
  
Dar serca dla Nadziei    (2017-06-29)     

W czwartek, 29 czerwca odbyło się spotkanie, podczas którego zostało przekazane nowe wyposażenie pomieszczeń dla Stowarzyszenia "Nadzieja". Darczyńcą jest Galeria Sandecja, którą reprezentował dyrektor Krzysztof Kryczka. Spotkanie poprowadził Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, któremu towarzyszyła Jadwiga Jasińska, prezes Stowarzyszenia "Nadzieja" oraz Marcin Błażusiak, kierownik działającego przy stowarzyszeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej.    więcej
  
Nowy Sącz nagrodzony za politykę społeczną    (2017-06-29)     

Miasto Nowy Sącz otrzymało laur za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "Efektów polityki społecznej" w rankingu "Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2016 roku". Analizę co roku publikuje Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Przygotowany przez zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej raport ma na celu przedstawienie aktywności gmin Subregionu Sądeckiego,    więcej
  
Bieg św. Wawrzyńca dla chorego Mariusza     (2017-06-27)     

Na stadionie KS Biegoniczanka odbył się II Bieg św. Wawrzyńca pod hasłem "Biegniemy z NEWAGiem, żeby Mariusz mógł ćwiczyć". Jak podkreśla Irmina Michałowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 i współorganizator biegu, w tym roku na trasie pojawiła się rekordowa liczba 620 biegaczy! Gratulacje najszybszym uczestnikom złożyli proboszcz Parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Lisowski oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, któremu towarzyszył Leszek Langer    więcej
  
Niskie bezrobocie w maju    (2017-06-06)     

7,5% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2017 roku wyniosła 1,2 mln osób i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 49,3 tys. osób (o 3,9%). Spadek miał miejsce we wszystkich województwach, najsilniej    więcej
  
Wiosenna spartakiada integracyjna    (2017-06-06)     

Ponad 150 osób niepełnosprawnych rywalizowało podczas spartakiady integracyjnej, zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu i Stowarzyszenie "Jesteśmy". Uroczystego otwarcia zawodów sportowych dokonali: Leszek Langer - Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, Anna Szczepanik Dziadowicz - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz radna Elżbieta Chowaniec. Zainaugurowano także wystawę prac plastycznych - plakatów    więcej
  
Rodzina i praca – to się opłaca!    (2017-06-06)     

Klimat sprzyjający rodzinie – na to kładzie się obecnie nacisk w nowoczesnych firmach. Idea godzenia ról zawodowych i rodzinnych przyświecała też spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym zaprezentowano wyniki projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” oraz najnowszą platformę Ministerstwa. 30 maja br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli mediów.    więcej
  
Fabryka marzeń i Zabawka terapeutyczna    (2017-06-06)     

W nowosądeckim Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty, podczas których młodzież niepełnosprawna wraz ze zdrowymi rówieśnikami wykonywali zabawki, które mogą być pomocne w różnego rodzaju terapiach. Organizatorem wydarzenia było działające przy Pałacu Młodzieży - stowarzyszenie "Fabryka marzeń". Nad artystyczną częścią warsztatów czuwał znany sądecki artysta plastyk Wacław Jagielski. Uczestnicy warsztatów, oprócz wspaniałej zabawy    więcej
  
Konferencja naukowa "Kocham i wymagam"    (2017-06-06)     

Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta miasta uroczyście otworzył konferencję naukową pod nazwą "Kocham i wymagam", zorganizowaną przez sądecką Fundację "Ostoja". Pełnomocnikowi towarzyszył Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Grzegorz Chochla. Podczas konferencji zostały wygłoszone niezwykle aktualne referaty naukowe, m.in. "Życie w sieci - szanse i zagrożenia nowych mediów dla młodych ludzi", a także "Problemy psychiczne młodzieży    więcej
  
Wyraźniejszy głos środowisk osób niepełnosprawnych    (2017-06-06)     

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W porównaniu do poprzedniego składu znacznie, bo z 7 do 20 osób, wzrósł w niej udział przedstawicieli tych środowisk. Każdy z nich musiał mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych. - Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem - mówiła podczas posiedzenia    więcej
  
Kampania emerytalna wystartowała    (2017-05-18)     

Zainaugurowano pierwsze regionalne spotkania w ramach kampanii społeczno-informacyjnej "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Kraków, sekretarz stanu Stanisław Szwed był w Rzeszowie, a podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska w Gdańsku. Do połowy czerwca kierownictwo MRPiPS będzie prezentowało we wszystkich regionach zmiany w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego.    więcej
  
Wsparcie niepełnosprawnych priorytetem rządu    (2017-05-09)     

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w zorganizowanej w Sejmie konferencji, poświęconej funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Konferencja odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. - Tytuł dzisiejszej konferencji - "Widoczni dla świata" - doskonale oddaje nasze powinności wobec tej grupy osób. Musimy ich dostrzegać, wyraźniej widzieć problemy, z jakimi zmagają się    więcej
  
Niebiesko dla autyzmu    (2017-04-29)     

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu odbył się koncert kończący miesiąc kwiecień, będący międzynarodowym miesiącem wiedzy o autyzmie. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie integracyjnych oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas, do których uczęszczają dzieci i młodzież z autyzmem. Przybyłych do ośrodka gości przywitali: dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer , dyrektor Wydziału Edukacji - Józef Klimek    więcej
  
Prezydent Nowego Sącza przewodził w rankingu    (2017-04-21)     

NIedługo minie rok od ogłoszenia przez Fundację Sądecką i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zwycięzcy w Rankingu "Efekty Polityki Społecznej". Zwycięzcą wspomnianego rankingu został Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. W wygranej przez miasto Nowy Sącz kategorii "Efekty polityki społecznej" drugie miejsce zajęło miasto i gmina uzdrowiskowa Krynica-Zdrój, a trzecie miejsce przypadło miastu Gorlice. Nowy Sącz jest uważany za miasto, w którym    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-04-08)     

W pierwszych dniach kwietnia miało miejsce XI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Zebrani członkowie obradowali m.in. nad aktualną sytuacją na rynku pracy, wydali opinię w zakresie oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie miało miejsce w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Rynku Pracy - Leszek Langer.    więcej
  
Bezrobocie nadal w dół    (2017-04-07)     

W kwietniu znane są już statystyki za miesiąc marzec bieżącego roku, w którym odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Z rejestrów SUP ubyło 198 osób, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec marca wynosiła 2684 osoby. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadek liczby bezrobotnych wyniósł 968 osób. Wszystkie dane, spływające również z Głównego Urzędu Statystycznego    więcej
  
Dzień świadomości autyzmu    (2017-04-03)     

Pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbył się przemarsz ulicami miasta w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Tomasz Michałowski oraz strongman Tomasz Kowal. Organizatorem przemarszu było Stowarzyszenie "Światełko Nadziei"    więcej
  
Poznaj ministerialne programy    (2017-04-01)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Wystartowały trzy nowe edycje: 1. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego"- edycja 2017 r." 2. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu    więcej
  
Święto integracji w Nadziei    (2017-03-27)     

W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo i Ruchowo "Nadzieja" miało miejsce spotkanie integracyjne, połączone z poświęceniem i przekazaniem do użytku nowego mikrobusu, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji spektaklu przygotowanego przez podopiecznych stowarzyszenia, podczas którego została    więcej
  
Sympozjum w Ekonomie    (2017-03-19)     

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu odbyła się konferencja popularnonaukowa dla młodzieży pt. "Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa". Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk. W konferencji wzięli również udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ    więcej
  
Minimalna stawka godzinowa     (2017-03-03)     

Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r.    więcej
  
Wzrosły minimalne emerytury    (2017-03-03)     

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu. Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana    więcej
  
KFS - spotkanie informacyjne    (2017-02-26)     

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisał się w działania podejmowane przez pracodawców za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy, rządowy program rozpoczął się w 2014 r., a środki, którymi dysponował Sądecki Urząd Pracy to prawie 3 mln zł. W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego    więcej
  
Dziesięć lat do setki    (2017-02-24)     

Radio Kraków obchodziło 90.rocznicę działalności w eterze. Z tej okazji w nowosądeckiej redakcji Radia przez cały dzień wspominano pracę lokalnych dziennikarzy Radia Kraków, pracujących w Nowym Sączu. Nie mogło się obyć też bez urodzinowego tortu, który rozkroił redaktor naczelny Sławomir Wrona wraz z dziennikarzami. Redakcję w tym dniu odwiedził m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, który złożył    więcej
  
Nabór kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej     (2017-02-23)     

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem    więcej
  
Nowy instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców    (2017-02-23)     

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję    więcej
  
Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.    (2017-02-23)     

Minister Elżbieta Rafalska podpisała dziś komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc. Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.    więcej
  
Poradnik Seniora - przeczytaj koniecznie    (2017-02-03)     

Urząd Miasta Nowego Sącza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pod nazwą „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Realizacja Programu zakłada utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza, dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej    więcej
  
Rekrutacja do projektu - osoby niepełnosprawne    (2017-02-03)     

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-01-25)     

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy - Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy    więcej
  
Integracyjne kolędowanie    (2017-01-23)     

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu odbył się VI Integracyjny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął prezydent Ryszard Nowak. Występy sceniczne, wokalne i teatralne oceniało jury, a nad wszystkim czuwał organizator wydarzenia - dyrektor Waldemar Bogacz. Przed widownią zaprezentowała się ponad setka utalentowanych młodych artystów, którzy zaprezentowali zarówno tradycyjne    więcej
  
Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line    (2017-01-20)     

Ministerstwa: Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz uławiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie. Dzieje się to na pięciu poziomach: Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej Po sukcesie składania wniosków on-line o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w ten sposób wpłynęło do gmin ponad 615 tys. wniosków    więcej
  
O ubezpieczeniach dla pracujących emerytów    (2017-01-20)     

W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian w tym zakresie. Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy. Kwestia emerytur pomostowych, w tym wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych omówiona została w rozdziale IV.5. Przeglądu emerytalnego.    więcej
  
Pracowity czas przed Ministerstwem Rodziny     (2017-01-19)     

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się przegląd resortów. Jest poświęcony podsumowaniu dokonań roku minionego, ale przede wszystkim zamierzeniom na rok 2017. - Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań - mówiła premier Beata Szydło. Podsumowując rok 2016 w MRPiPS premier wspomniała o ogromnej pracy, włożonej w uruchomienie programu    więcej
  
To był dobry rok dla polskiej rodziny    (2016-12-30)     

Wprowadzenie rządowego programu "Rodzina 500 plus", minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin. - To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.    więcej
  
Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty!    (2016-12-18)     

Dzisiaj na sądeckim Rynku ruszył Sądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z ofertą wystawców zapoznał się prezydent Ryszard Nowak, który podczas wydarzenia spotkał się z Józefem Pyzikiem, prezesem Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Prezydentowi towarzyszył również Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Inaugurację Sądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego swoimi występami uświetnili podopieczni Szkoły    więcej
  
Spotkanie z Wojewodą Małopolskim    (2016-12-15)     

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha z Pełnomocnikiem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – Leszkiem Langerem. Tematem rozmowy było podsumowanie IX edycji konkursu Mój Sposób na Biznes. Rozmawiano też o sytuacji osób bezrobotnych na Sądecczyźnie. Wojewoda Małopolski otrzymał od sądeckich samorządowców specjalne podziękowanie za wspieranie obszaru    więcej
  
Nowe konkursy ministerialne    (2016-12-17)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie    więcej
  
Nowe programy PFRON    (2016-12-15)     

W dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła Uchwały zatwierdzające nowe programy, których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Są to: program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", pilotażowy program "ABSOLWENT", pilotażowy program ""PRACA - INTEGRACJA". Serdecznie zapraszamy    więcej
  
Międzynarodowy Dzień Autyzmu    (2016-12-10)     

"Oswoić zmysły" to hasło tegorocznego Tygodnia Autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 6 na nowosądeckim Zabełczu. w dniu 8 grudnia w szkole odbył się przegląd twórczości dzieci z klas specjalnych, do których uczęszczają dzieci autystyczne. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, między innymi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer. Zastępca prezydenta przypomniał, że szkoła    więcej
  
Pod skrzydłami Anioła    (2016-12-10)     

W piątek 9 grudnia, w siedzibie firmy Wiśniowski w Wielogłowach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych "Pod skrzydłami anioła". Przegląd składał się z konkursów: piosenki świątecznej, plastycznego i literackiego. Wśród wręczających nagrody byli: zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz dyrektor Leszek Langer. Zastępca prezydenta skierował do laureatów słowa gratulacji i uznania, nazywając ich "naszymi sądeckimi aniołkami".    więcej
  
Radość tworzenia ze Świetym Mikołajem    (2016-12-07)     

W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po raz dziewiąty odbył się Festiwal "Radość tworzenia ze Świętym Mikołajem". Wydarzenie zainaugurowało Jubileusz 50-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. To właśnie ta placówka wraz ze Stowarzyszeniem "Tęcza" organizuje od dziewięciu lat mikołajkowe spotkania integracyjne. Przybyłych na festiwal gości przywitał dyrektor SOSW - Grzegorz Rams.    więcej
  
Miejski Dzień Integracji Uczniów    (2016-12-03)     

W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.    więcej
  
Aktywizują zawodowo    (2016-12-03)     

Fundacja Rozwoju Regionów informuje, że w ramach projektu "Reintegracja/aktywizacja - wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski" prowadzi rekrutację dla 24 osób celem zwiększenia aktywności zawodowej i podniesienia kwalifikacji. Kto może skorzystać ze wsparcia fundacji? Osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w woj. małopolskim    więcej
  
Dyskutowali o autyźmie    (2016-12-03)     

"Z autyzmem przez życie". Tak zatytułowane było sympozjum, poświęcone autyzmowi i sposobom radzenia sobie z tym problemem (1 grudnia). Wydarzenie objął patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a na sympozjum obecni byli zastępca prezydenta Wojciech Piech i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy UM Leszek Langer. Uczestnikami konferencji byli rodzice i bliscy osób z autyzmem, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób    więcej
  
Promyczkowy jubileusz    (2016-12-01)     

Występem wokalno-tanecznym zespołu "Promyczki Dobra" oraz filmową prezentacją 25-letniej historii miesięcznika w sali im. Ludwika Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" rozpoczęła się druga część obchodów jubileuszowych. Była to okazja do podziękowań dla wszystkich współpracowników miesięcznika "Promyczek Dobra", w tym dla członków kolegium redakcyjnego, przyjaciół, osób i instytucji wspierających działalność miesięcznika przez wszystkie lata    więcej
  
Gala "Mój sposób na biznes"    (2016-11-28)     

Właściciel Medikor III Sp. z o.o. Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Nowym Sączu został Sądeckim Przedsiębiorcą Roku 2016 w konkursie Mój Sposób na Biznes. W kategorii Debiut w biznesie kapituła konkursowa najwyżej oceniła firmę Marka Marioli Kardacz. Gala finałowa odbyła się 23 listopada w MMC Brainville. W kategorii Solidny partner Sądeckiego Urzędu Pracy nagrodę otrzymała Jadwiga Popiela z firmy Centrum. Na konkurs Przedsiębiorca 2016 - Mój Sposób na    więcej
  
Zmiany w polityce społecznej    (2016-11-20)     

Od 1 stycznia 2017: Płaca minimalna 2 tys. zł, tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę. Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług. Od 1 marca: Podwyższenie najniższych emerytur i rent 1 tys. zł tyle wyniesie najniższa emerytura i renta. Waloryzacja emerytur i rent 10 zł tyle wyniesie minimalna gwarantowana podwyżka. Od 1 stycznia: Wsparcie dla opiekunów    więcej
  
Inetegracyjne śpiewanie o Ojczyźnie    (2016-11-11)     

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu po raz dziewiąty odbywał się Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej "Pod skrzydłami Orła". Tegoroczna edycja festiwalu zbiegła się w czasie z jubileuszem 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Jesteśmy" funkcjonującego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza - Leszek Langer, wraz z przedstawicielem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Marianem Rybą złożyli władzom stowarzyszenia    więcej
  
Nowosądecki Marsz Różowej Wstążki     (2016-10-11)     

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer wziął udział w VIII Marszu Różowej Wstążki, który w poniedziałkowe popołudnie przeszedł ulicami Nowego Sącza. Marsz już po raz ósmy zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet oraz Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk. Inicjatywa jest adresowana nie tylko dla osób chorych na raka piersi.    więcej
  
Obradowała krajowa rada rynku pracy     (2016-10-08)     

Rada Rynku Pracy zebrała się 5 października w CPS "Dialog". W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Stanisław Szwed. Członkowie Rady omawiali plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok. Dyskutowali m.in. o wyzwaniach, związanych z aktywizacją długotrwale pozbawionych pracy oraz bezrobotnych w wieku 50+. Rada dyskutowała także o wynikach analizy rozwiązań, wprowadzonych tą    więcej
  
Zmiany w programie dla seniorów     (2016-10-08)     

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior-WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się "Senior +". Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki - Klubu "Senior +", kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych. W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności    więcej
  
Opieka traktowana jak praca     (2016-10-08)     

Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. Aby uzyskać to prawo opiekę należy    więcej
  
Prezydent Miasta spotkał się z Panią Minister     

Podczas wizyty w Warszawie, prezydent Ryszard Nowak wraz z dyrektorem Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszkiem Langerem spotkał się z Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Spotkanie było okazją do omówienia między innymi realizacji programu Rodzina 500+ i efektów jego wprowadzenia w Nowym Sączu, aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o możliwości wspierania rodzin i osób objętych działaniami lokalnej polityki senioralnej. Pani Minister z dużym    więcej
  
Premier Beata Szydło w Nowym Sączu     

W drugim dniu XXVI Forum Ekonomicznego, podczas odbywającego się równolegle Forum Młodych Liderów, prezes rady ministrów Beata Szydło przyjechała do Nowego Sącza aby spotkać się z młodzieżą, przyszłymi liderami biznesu, nauki i polityki. Przed gmachem nowosądeckiego "Sokoła" panią premier powitali: Leszek Langer - pełnomocnik prezydenta miasta oraz Michał Wójcik - prezes Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw. W wypełnionej młodzieżą sali    więcej
  
Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską     

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer spotkał się w Warszawie z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Podczas rozmowy omówiono bieżące sprawy związane z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami w obszarze polityki społecznej. Dyrektor Langer przekazał też pani minister pozdrowienia od prezydenta miasta Ryszarda Nowaka oraz wręczył wraz z pozdrowieniami dwutomową Encyklopedię Sportu Sądeckiego. Publikacja zainteresowała    więcej
  
Festyn rodzinny i oddanie boiska (2016-09-24)     

Na zaproszenie zarządu Osiedla Wojska Polskiego i mieszkańców prezydent Ryszard Nowak oraz dyrektor wydziału integracji i rynku pracy - Leszek Langer wzięli udział w otwarciu wielofunkcyjnego boiska, które powstało w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Otwarciu nowego obiektu towarzyszył Turniej Piłkarski o Puchar radnego Dawida Dumany oraz Piknik rodzinny połączony z akcją wspierającą chorego na białaczkę 7-miesięcznego Patryka.    więcej
  
XIX Pożegnanie Lata (2016-09-23)     

W Domu Pomocy Społecznej w Zawadzie po raz 19. odbyło się Pożegnanie Lata. Coroczne spotkania pracowników i podopiecznych DPS są okazją do integracji i wspólnego spędzenia czasu. W tegorocznym festynie uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Chochla, dyrektorzy DPS-ów z ościennych gmin i powiatów oraz ich podopieczni.    więcej
  
Piknik Integracyjny Osiedla Stare Miasto (2016-09-09)     

W niedzielę na międzyszkolnym stadionie im. Romana Stramki odbył się rodzinny piknik mieszkańców osiedla Stare Miasto połączony z atrakcjami dla najmłodszych. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a wszystkich uczestników tradycyjnego pikniku powitał przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto Przemysław Gawłowski. Oprócz licznych konkursów sprawnościowych z nagrodami, przygotowanych przez nauczycieli z Zespołu Placówek    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy     

Przed kilkoma dniami obradowała Rada Rynku Pracy przy Sądeckim Urzędzie Pracy. Uczestniczy posiedzenia debatowali nad wypracowaniem opinii w sprawie zmian do wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza, zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2016 roku. Dokonano przesunięć środków, w taki sposób aby    więcej
  
O polityce prorodzinnej na Furum (2016-09-08)     

Minister Elżbieta Rafalska jest gościem XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięła tam udział w panelu dyskusyjnym: "Polityka prorodzinna - nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie". Minister Elżbieta Rafalska podczas panelu przekonywała też, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju. - Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być    więcej
  
Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1000 zł     

Rząd proponuje by w marcu 2017 w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. Podwyżkę można wyliczyć mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzymuje 1500 zł emerytury to po waloryzacji otrzyma 1510,95 zł.    więcej
  
Asystenci rodziny to ważne wsparcie     

Zależy nam na tym, aby asystentów rodziny było coraz więcej, aby ich pozycja zawodowa została wzmocniona" - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny. 12 i 13 września, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbywa się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu bierze udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. - Cieszę się, że spotykam tu    więcej
  
Nowy Sącz wysoko w rankingu     

Prezydent Ryszard Nowak odebrał nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii "Efektów polityki społecznej" oraz drugą nagrodę w głównej kategorii "Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 roku". Analizę co roku publikuje Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Gala finałowa połączona z wręczeniem nagród odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.    więcej
  
Festiwal Funduszy Europejskich w Nowym Sączu     (2016-08-26)

W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia, na rynku w Nowym Sączu zagości festiwalowa scena Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie" to cykl imprez plenerowych, skierowanych do rodzin, młodzieży i wszystkich, którzy chcą poznać lokalnych przedsiębiorców, instytucje i organizacje, lubią dobrą muzykę (gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Afromental) oraz szukają informacji o tym, jak realizować swoje marzenia i pomysły dzięki    więcej
  
"Nadzieja" dostanie dofinansowanie na samochód     (2016-08-24)

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja" informujemy, że Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak pozyskał 80 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Stanowi to większość kwoty, która w niedługim czasie posłuży do zakupu nowego samochodu typu bus - przystosowanego do przewozu podopiecznych stowarzyszenia. Użytkowany dotychczas samochód miał    więcej
  
Zmiany w kodeksie pracy od 1 września     (2016-08-24)

Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie, np. strony ustalą ustnie jej warunki - pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej    więcej
  
Coraz mniejsze bezrobocie w Nowym Sączu     (2016-08-23)

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano spadek bezrobocia w mieście. Na koniec miesiąca w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 2909 osób - o 63 mniej niż w czerwcu oraz o 546 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak optymistycznych danych nie było od lat. W ujęciu rocznym spadek bezrobocia wyniósł 1,5 % i obecnie oscyluje w granicach 6,5 %. - W lipcu wpłynęły do SUP 223 oferty zatrudnienia, czyli o 13 ofert więcej niż w poprzednim    więcej
  
Co dalej z systemem emerytalnym ?     (2016-08-23)

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja" informujemy, że Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak pozyskał 80 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Stanowi to większość kwoty, która w niedługim czasie posłuży do zakupu nowego samochodu typu bus - przystosowanego do przewozu podopiecznych stowarzyszenia. Użytkowany dotychczas samochód miał    więcej
  
Prezes PFRON odwiedził Nowy Sącz     (2016-07-26)

W Nowym Sączu gościł prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Robert Kwiatkowski. Podczas spotkania z parlamentarzystami, samorządowcami i kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, prezes PFRON zapowiedział nowelizację Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli m.in. senatorowie Stanisław Kogut i Jan Hamerski, starosta Marek Pławiak, dyrektor Leszek Langer,    więcej
  
Niskie bezrobocie w Nowym Sączu     (2016-07-26)

Bezrobocie w Polsce spada do rekordowo niskiego poziomu wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 8,8 procent. W Nowym Sączu odnotowuje się jeden z najlepszych wskaźników, mówiących o tym, że w skali kraju mamy wyjątkowo małe bezrobocie. Pod tym względem w Nowym Sączu jest dużo lepiej niż w powiatach: nowosądeckim ziemskim, limanowskim i gorlickim. 7,1 proc.    więcej
  
Otwarto nowy tor modelarski     (2016-07-10)

Prezydent Ryszard Nowak wraz z wiceprezydentem Wojciechem Piechem, radnymi - Andrzejem Bodzionym i Tomaszem Cisoniem, dyrektorami instytucji oraz młodzieżą pasjonującą się modelarstwem, otwarli w dzielnicy Zawada nowoczesny tor do rozgrywania zawodów w wyścigach modeli samochodowych. W wydarzeniu wziął udział m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Obiekt będzie służył nie tylko organizacji zawodów modeli samochodów zdalnie    więcej
  
Sejm za godną stawką godzinową     (2016-07-07)

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Ponieważ ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie, w przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia    więcej
  
Premier: Program 500+ zmienia życie Polaków     (2016-07-06)

Program pozwala wielu rodzinom rzeczywiście żyć na plus - oceniła szefowa rządu podsumowując trzy miesiące działania programu 500+. Jak dodała, jest to pierwszy po 1989 roku kompleksowy program wsparcia dla rodzin. Program nie jest kosztem, tylko inwestycją, która jest potrzebna Polsce - powiedziała Beata Szydło. Jak podkreśliła, rządowe wsparcie zaspakaja realne potrzeby rodzin. W wielu miejscach, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie rodziny musiały kupować    więcej
  
Najniższe bezrobocie od 8 lat     (2016-07-06)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie było od października 2008 roku. "Bezrobocie w czerwcu spadło poniżej 9 proc. Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat. To świetne informacje, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość rynku pracy w Polsce" - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Stopa bezrobocia w czerwcu br. była    więcej
  
Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską     (2016-07-02)

Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza spotkał się w dniu 2 lipca 2016 roku z Elżbietą Rafalską - Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Podczas krótkiego spotkania zostały przekazane pozdrowienia od prezydenta Ryszarda Nowaka, a także umówiono spotkanie, którego, którego celem będzie uzgodnienie terminu przyjazdu pani minister do Nowego Sącza. Spotkanie odbyło się przy okazji V Krajowego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie    więcej
  
Ostatni miesiąc na decyzję: ZUS czy OFE     (2016-07-01)

Okno transferowe, umożliwiające zmianę decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej, zamyka się 31 lipca 2016 r. Mamy już tylko miesiąc na decyzję, czy nasze pieniądze na emeryturę będą przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) czy ewidencjonowane na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak jest dzielona składka emerytalna? Składka emerytalna, w wysokości 19,52 proc. uposażenia, w przypadku wyboru OFE    więcej
  
Ogłoszenie Sądeckiego Urzędu Pracy     (2016-07-01)

Sądecki Urząd Pracy informuje, że aktualnie posiada środki finansowe w ramach programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)". Wolne środki przeznaczone zostaną na realizację następujących programów: prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, staże. W przypadku prac interwencyjnych, ważne jest, aby chęć udziału zgłosić jak najwcześniej, najlepiej do końca lipca br. Okres refundacji takiego programu trwa bowiem 6 miesięcy    więcej
  
Spotkanie dla mieszkańców DPS-ów     (2016-06-29)

Spędzić czas inaczej niż zwykle, poczuć się jak dawniej, przywołać wspomnienia, porozmawiać i dobrze się bawić - taki był cel spotkania integracyjnego dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej przy ul. Emilii Plater. Gościem spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Gwiżdż i m.in. dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer, a przede wszystkim pensjonariusze zaprzyjaźnionych DPS-ów. Bardzo się cieszę, że takie spotkania integracyjne się odbywają    więcej
  
5 zmian w refundacji składek i wpłat na PFRON     (2016-06-29)

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886) w zakresie dotyczącym m.in. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy    więcej
  
Jescze tylko 2 dni na wnioski z wyrównaniem     (2016-06-29)

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie "rodzina 500 plus" do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. "Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące" - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeśli złożymy wniosek    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy     (2016-06-27)

W poniedziałek 27 czerwca obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Miasta Nowego Sącza. Otwierając obrady, przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka, po czym przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia rady, Stanisława Skwarło - dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy przedstawiła informację na temat bieżących wskaźników rynku pracy. Omówione zostały kwestie związane z potrzebami    więcej
  
Wystartowały Bezpieczne Wakacje     (2016-06-27)

W niedzielę przed sądeckim Ratuszem zainaugurowana została akcja "Bezpieczne wakacje 2016". Główną atrakcją wydarzenia był koncert Mateusza Ziółko, a na wszystkich Sądeczan od godziny 15:00 czekało wiele atrakcji, a wśród nich m.in. występy artystyczne zespołów z Miejskiego Ośrodka Kultury, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, konkurencje rodzinne czy kolorowe dmuchańce. Życzenia udanych wakacji w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka przekazał Leszek Langer    więcej
  
Lider w polityce społecznej     (2016-06-25)

Lider w zakresie polityki społecznej - tym mianem określany jest Nowy Sącz już nie tylko na forum regionalnym, ale także ogólnopolskim, a potwierdzają to kolejne osiągnięcia miasta w tym obszarze działania. Tegoroczny ranking pisma Wspólnota, w którym miasto zwyciężyło w kategorii "Społeczna Gmina" pokazuje, że stolica Sądecczyzny w kategorii miast 50-100 tys. mieszkańców zostawia w tyle takie miasta jak Przemyśl, Siedlce, Leszno, Legionowo, Konin, Ostrołękę czy Zamość.    więcej
  
Niezwykły kiermasz pod ratuszem     (2016-06-24)

Obrazy, wyroby hafciarskie, ceramikę, rękodzieło – to wszystko można było zobaczyć na wystawie podopiecznych dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. - Raz w roku promujemy naszą działalność – tłumaczy Anna Szczepanik-Dziadowicz, kierująca ŚDS w Nowym Sączu. - Chcemy pokazać to, co jest zamknięte w czterech ścianach, a warto pokazać na zewnątrz. Uczestników naszych zajęć cieszy, że ich praca zostaje dostrzeżona. Odbierają to jako pewną wartość    więcej
  
Emerytury drgną w górę?     (2016-06-20)

Minister Elżbieta Rafalska zapowiada podwyżkę najniższych emerytur. - Najniższe świadczenie na poziomie 1000 zł byłoby już znacznie bardziej satysfakcjonujące. Do tej kwoty można by dochodzić etapami - tłumaczy w wywiadzie dla "Faktu" szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. - Na ostatnim posiedzeniu rządu ministrowie zgodnie przyznali, że nie możemy się zgodzić na kolejny rok tak niskiej waloryzacji - wyjaśnia minister Rafalska. - W tej chwili świadczenia    więcej
  
"Rodzina 500 plus" zniem     (2016-06-19)

Zostało jeszcze półtora tygodnia! Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o "rodzina 500 plus" do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Zachęcam tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o świadczenie wychowawcze, aby zrobili to do 1 lipca. Skorzystajcie z prawa, które wam przysługuje i odbierzcie pieniądze również za poprzednie miesiące - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.    więcej
  
Piknik Integracyjny na Zabełczu     (2016-06-19)

W minioną sobotę, w Szkole Podstawowej nr 6 na Zabełczu miał miejsce Integracyjny Piknik Rodzinny, poprzedzony dorocznym spotkaniem sprawozdawczym dla rodziców uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Mada. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano w tym dniu wiele atrakcji, a wszystko zostało połączone z występem dzieci, które recytowały wiersze i śpiewały piosenki o rodzinie, prezentowały spektakl o smoku wawelskim i tańczyły polskie tańce narodowe.    więcej
  
Prezydent zaprasza na siłownię w Lasku Szwerteńskim     (2016-06-18)

Już w najbliższą niedzielę 19 czerwca odbędą się pokazowe zajęcia na słowni "pod chmurką" w Lasku Szwerteńskim przy ul. Nadbrzeżnej. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą spędzić aktywnie czas. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, a patronat objął Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. - To początek cyklu zajęć, które będą realizowane na wszystkich siedmiu tego typu obiektach na terenie Nowego Sącza.    więcej
  
W trosce o serce i zdrowie seniorów     (2016-06-16)

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w Instytucie Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbyła się konferencja pod hasłem "Zdrowe serce sądeckiego seniora". W wydarzeniu wziął udzieli prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak, rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. dr hab. med. Dariusz Dudek, prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ dr Halina Potok, a także m.in. przedstawiciele    więcej
  
Finał konkursu integracyjnego     (2016-06-16)

VIII edycja konkursu "Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość" rozstrzygnięta. Wydarzenie, które honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, zorganizowane zostało przez Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych nr 2 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu. Wokół talentów, którym obdarzane są jednostki, gromadzą się inni, żeby te talenty mogły być rozwijane. Są nauczyciele, rodzice, jesteśmy my, czyli samorządowcy - powiedział Zastępca Prezydenta    więcej
  
Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych     (2016-06-16)

Większe wsparcie dla opiekunów, którzy sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie zakłada przyjęta dziś przez Senat RP nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. Obecnie osoby opiekujące się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie opiekuńcze    więcej
  
Płaca minimalna: 2000 zł     (2016-06-15)

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł - proponuje rząd. Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1862 zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą wzrost o 138 zł wyższy od ustawowego. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. - obecnie pensja minimalna    więcej
  
O wspieraniu pracodawców i przedsiębiorców     (2016-06-13)

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi wdrażania finansowych instrumentów wspierania pracodawców i przedsiębiorców. Spotkanie wraz z panelem dyskusyjnym zorganizowano w Miasteczku Multimedialnym. Wśród panelistów znaleźli się m.in. wiceminister finansów - Wiesław Janczyk, przedsiębiorcy: Ryszard Florek i Jan Załubski oraz prezes MMC Brainville - Małgorzata Szostkiewicz. Podczas dyskusji omawiano    więcej
  
Podsumowanie pierwszego okresu
funkcjonowania programu Rodzina 500+      (2016-06-13)


Do końca maja zostało wydanych 1 mln 600 tys. decyzji oraz wypłacono 2 mld 230 mln złotych. Łączny koszt obsługi programu Rodzina 500+ w 2016 r. to 330 mln zł. Dotychczas na obsługę programu przekazano samorządom 110 mln zł - powiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska na konferencji podsumowującej program Rodzina 500 + w KPRM. Minister Rafalska wskazała województwa    więcej
  
Jak uwolnić potencjał przedsiębiorczości?     (2016-06-13)

Leszek Langer - Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy wziął udział w konferencji na temat "Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?" w ramach dużej dyskusji: Polska, wielki projekt. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o stanie polskiej gospodarki, o wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W konferencji udział wzięli m.in. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów, a także wicepremierzy - Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin.    więcej
  
Spartkiada w Środowiskowym Domu Samopomocy     (2016-06-12)

W ogrodach Środowiskowego Domu Samopomocy odbyła się IX Integracyjna Spartakiada Sportowa. Do rywalizacji w różnych konkurencjach stanęło dziewięć drużyn, reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje wspierające osoby niepełnosprawne. Wszystkich uczestników Spartakiady przywitali i pozdrowili: Anna Szczepanik-Dziadowicz dyrektor ŚDS W Nowym Sączu, w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka - Leszek Langer dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy    więcej
  
Konferencja w sprawie konkursu
na logo, statuetkę i dyplom      (2016-06-09)


W konkursie dla przedsiębiorców "Mój Sposób na Biznes" czas na zmiany. Na pierwszym etapie wdrażania zmian ogłoszony został konkurs na nowe logo konkursu, statuetkę, która będzie wręczana jako nagroda i grawerowany dyplom. Czas na przygotowanie projektów do końca czerwca. Genezę nowego wizerunku konkursu "Mój Sposób na Biznes" przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech.    więcej
  
Bezrobocie w maju w dół     (2016-06-08)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 9,2 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc w porównaniu do kwietnia tego roku i 1,5 pkt. proc. w porównaniu z majem ub. roku. – Kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie i coraz lepsza sytuacja na rynku pracy to wyraźne sygnały, że zaczynamy mieć do czynienia z rynkiem pracownika – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2016 roku    więcej
  
IV Igrzyska Pływackie w Nowym Sączu     (2016-06-08)

W dniu dzisiejszym w Nowym Sączu odbywały się IV Integracyjne Igrzyska Pływackie, nad którymi honorowy patronat objęli m.in. Polski Komitet Paraolimpijski, Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Kapelan osób niepełnosprawnych - Ksiądz Stanisław Olesiak. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Klub Integracyjny wraz z Tomaszem Baliczkiem i Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Mada” wraz z kierownikiem Janem Reszkiewiczem. Zawody w imieniu    więcej
  
Program Rządowy Mieszkanie Plus     (2016-06-07)

Wspieranie rodzin to od początku priorytet mojego rządu. Oprócz godnej płacy, rodzina potrzebuje mieszkania, które jednak często bywa nieosiągalne. Wiele rodzin nie ma zdolności kredytowej lub musi zadłużyć się na całe życie spłacając co miesiąc nadmiernie obciążające raty. Ambicją mojego rządu jest poprawa tej sytuacji. Dlatego po programie Rodzina500+, który już z sukcesem funkcjonuje, pragnę przedstawić program Mieszkanie+. Mieszkanie+ to kompleksowy plan budownictwa    więcej
  
Bus Rodzina 500 + w Nowym Sączu     (2016-06-06)

Po całej Polsce jeżdżą Busy 500+, nie ominęły również Nowego Sącza, gdzie w dniu 6 czerwca można było uzyskać kompletne informacje na temat programu wspierającego polskie rodziny. Akcję pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Porad udzielali pracownicy samorządowi oraz Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza . Podczas wizyty busa 500 plus    więcej
  
Festyn Rodzinny na Osiedlu Barskim
pod patronatem Prezydenta Ryszarda Nowaka     (2016-06-04)


Zawody sportowe, zabawy takie jak "bieg farmera", występy artystyczne - to tylko część atrakcji festynu na osiedlu Barskie. Organizatorem festynu przy Szkole Podstawowej nr 18 był niezmordowany animator życia osiedlowego, przewodniczący Zarządu Osiedla Mieczysław Gwiżdż. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka. Festyn odbył się z okazji Dnia Dziecka i święta szkoły. Poza zwyczajnymi    więcej
  
I miejsce dla Prezydenta i Miasta w rankingu     (2016-06-01)

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech odebrał z rąk Prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015 w kategorii Miast Na Prawach Powiatu. Nowy Sącz zdobył także I miejsce w ogólnopolskim rankingu Energii Odnawialnej, uzyskując tym samym prawo do posługiwania się tytułem Lider Rankingu Powiatów 2015. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem statuetek odbyło się, wobec grupy blisko 400 delegatów    więcej
  
Minister Rafalska Osobowością Roku 2016     (2016-06-01)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska została Osobowością Roku 2016 "Gazety Bankowej". Laur w tej kategorii trafia do osoby, której sukces i postawa może być inspiracją dla innych. Nagrodę, podczas gali rankingu Liderów Polskiej Gospodarności, odbywającego się pod hasłem "Polska to my", wręczyli Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika "w Sieci" i Wojciech Surmacz, redaktor naczelny "Gazety Bankowej". - Dziękuję Pani Premier Beacie Szydło    więcej
  
Dzień Dziecka w Nowym Sączu     (2016-06-01)

Pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka na płycie sądeckiego Rynku odbyło się VI Ogólnopolskie Rodzinne Rysowanie. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, które podczas tegorocznej edycji tworzyły rysunki w tematyce rodziny. Słodkie niespodzianki najmłodszym wręczali Zastępca Prezydenta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer. Do wspólnego rysowania z dziećmi przyłączył się dyrektor Wydziału Edukacji    więcej
  
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016     (2016-05-30)

Już 1 czerwca rusza szósta edycja konkursu, którego celem jest wsparcie i promocja podmiotów, które odniosły sukces komercyjny, a jednocześnie w wysokim stopniu realizują swą społeczną misję. Nabór aplikacji odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2016 r. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: Kategoria główna - Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016. Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim    więcej
  
Święto Rodzicielstwa Zastępczego     (2016-05-29)

W ramach odbywającego się Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego w Miasteczku Galicyjskim odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, organizowany przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w wyjątkowej scenerii Kościoła św. Piotra i Pawła w Sądeckim Parku Etnograficznym. Rodzinom zastępczym towarzyszyli podczas ich święta Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, dyrektor Leszek Langer    więcej
  
Integracyjne śpiewanie o Ojczyźnie     (2016-05-29)

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, po raz dwunasty odbył się Festiwal Piosenki Integracyjnej, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Tym razem motywem przewodnimi wydarzenia było patriotyczne śpiewanie o Ojczyźnie. Festiwalowym prezentacjom przyglądał i przysłuchiwał się dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza - Leszek Langer, który dostrzega potrzebę szerzenia integracji społeczenej w nowosądeckich szkołach    więcej
  
Targi Edukacji i Pracy     (2016-05-29)

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu są organizatorami Targów Edukacji i Pracy. Targi odbędą się w dniu 3 czerwca br. w godz. od 10.30-14.00 w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61. Targi kierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, studentów    więcej
  
Ocena zasobów społecznych miasta     (2016-05-28)

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza, dyrektor Wydziału Integracji Społecznej i Rynku Pracy Leszek Langer przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Nowym Sączu. W dokumencie zawarto informacje na temat całego potencjału miasta w zakresie realizowanych ustawowych zadań nałożonych na samorząd w obszarze polityki społecznej. Następnie radni miejscy przyjęli przedstawioną ocenę poprzez stosowną uchwałę.    więcej
  
Więcej pieniędzy na rozpoczęcie działalności     (2016-05-28)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przekazano w sumie ponad 264 mln zł. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"to program wspierający rozwój przedsiębiorczości oraz    więcej
  
Wyróżnienie dla Miasta i Prezydenta      (2016-05-25)

Podczas odbywającej się w Warszawie uroczystej gali Rankingu "Perły Samorządu 2016", Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak został laureatem pierwszego miejsca w kategorii "Włodarz 2016" wśród miast do 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie miasto Nowy Sącz zajęło trzecie miejsce w kategorii "Samorząd 2016". Podczas finałowej gali Ryszardowi Nowakowi towarzyszył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech. Wśród laureatów w poszczególnych kategoriach    więcej
  
Integracja na scenie. Koncert w MOK     (2016-05-25)

Ponad 100 dzieci z 8 szkół wzięło udział w koncercie integracyjnym, kończącym Festiwal Integracyjny w Nowym Sączu. Obok siebie na scenie wystąpiły dzieci pełno- i niepełnosprawne intelektualnie. Festiwal objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. W wydarzeniu z ramienia Urzędu Miasta Nowego Sącza udział wzięli Józef Klimek dyrektor Wydziału Edukacji, Leszek Langer dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, a także Bożena Jawor    więcej
  
Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego      (2016-05-25)

Konferencją naukową "Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i zaburzenia rozwojowe" w Miasteczku Galicyjskim zainaugurowany został Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. Wszyscy z ogromnym szacunkiem podchodzimy do pracy jaką Państwo wykonujecie, a także do rodzin, które decydują się na rodzicielstwo zastępcze. Dlatego rozpoczynając tę konferencję, warto przywołać słowa Jana Pawła II, napisane w encyklice Evangelium Vitae, że rodzina to sanktuarium życia    więcej
  
Bezpłatnie badali słuch     (2016-05-20)

W dniach 19 i 20 maja 2016 roku na płycie nowosądeckiego Rynku odbywały się bezpłatne badania słuchu dla Sądeczan i wszystkich chętnych, którzy w tych dniach odwiedzili miasto. W specjalnym samochodzie - mobilnym gabinecie, specjaliści przy pomocy nowoczesnych urządzeń realizowali badania przesiewowe i profilaktyczne. W sumie, w ciągu dwóch dni z bezpłatnych badań skorzystało niemal trzysta osób. Akcja odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza    więcej
  
Badania słuchu dla Sądeczan     (2016-05-20)

Sądeczanie coraz częściej uczestniczą w proponowanych im badaniach profilaktycznych. Urząd Miasta Nowego Sącza w trakcie roku stara się udostępnić jak najwięcej nieodpłtnych badań przesiewowych i profilajtycznych dla mieszkańców miasta. Tym razem na płycie Rynku miały miejsce nioedpłatne badania narządu słuchu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji telewizyjnej z przebiegou tego wydarzenia, Patronat nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak.    więcej
  
Wsparcie dla organizacji pozarządowych     (2016-05-15)

Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza wziął udział w akcji zainicjowanej przez sieć Tesco, na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Realizatorem tychże inicjatyw są organizacje pozarządowe, działające w obszarze polityki społecznej. Akcja pod nazwą "Decydujesz, pomagamy" realizowana jest w sklepach wielko powierzchniowych Tesco, każdy klient po dokonaniu zakupów otrzymuje w kasie specjalny żeton    więcej
  
Zbadaj nieodpłatnie słuch     (2016-05-13)

W dniach 19 i 20 maja, na płycie nowosądeckiego Rynku, w specjalnym mobilnym gabinecie będą miały miejsce darmowe badania słuchu dla mieszkańców Nowego Sącza. Organizatorami darmowych badań są: Prezydent Miasta Ryszard Nowak i firma Amplifon. W specjalistycznym busie będzie można nieodpłatnie zbadać słuch oraz dowiedzieć się o zagrożeniach, które są najczęstszą przyczyną utraty słuchu. Nie zawsze przyczyną niedosłuchu są bodźce zewnętrzne    więcej
  
Konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta      (2016-05-13)

Mieszkańcy Nowego Sącza, w tym radni miejscy, przedstawiciele zarządów osiedli, środowisk senioralnych, stowarzyszeń, parafii, służb mundurowych oraz spółek i instytucji miejskich wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru problemowego oraz obszaru do rewitalizacji. Wszystkich uczestników spotkania w sądeckim ratuszu powitał Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.    więcej
  
Targi Ekonomii Społecznej 2016     (2016-05-13)

Dyrekcja ROPS w Krakowie oraz dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer serdecznie zapraszają podmioty ekonomii społecznej (m.in. ZAZ-y, spółdzielnie socjalne, niepełnosprawnych) z Małopolski do udziału tegorocznych Targach ES na Krakowskim Rynku w dniach 18-19 czerwca 2016 (sobota, niedziela). Udział w targach jest bezpłatny. Targom towarzyszyć będzie Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty oraz Ogólnopolskien Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko"    więcej
  
Niższe bezrobocie w mieście, w kwietniu !     (2016-05-10)

Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W kwietniu z ewidencji ubyło 236 osób. Kwiecień był drugim z kolei miesiącem, w którym zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Na koniec kwietnia w ewidencji urzędu pozostawało 3416 osób, tj. o 236 osób mniej niż poprzednim miesiącu i o 649 osób mniej niż rok wcześniej. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 14,8% ogółu    więcej
  
Prezydent Nowego Sącza zaprasza do konsultacji.
Rewitalizacja społeczna     (2016-05-09)


W czwartek 12 maja o godz. 13:30 w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza rozpocznie się spotkanie konsultacyjne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru problemowego oraz obszaru rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. W tym samym dniu o godz. 16:30 rozpocznie się otwarta debata publiczna połączona    więcej
  
Pomoc dla niepełnosprawnych
to jeden z ważnych priorytetów rządu     (2016-05-05)


Międzyresortowy zespół powołany przez premier Beatę Szydło wypracuje nowe rozwiązania wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są dla rządu priorytetem - podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Premier Beata Szydło powołała    więcej
  
Powstają nowe miejsca pracy     (2016-04-29)

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer wziął udział w otwarciu nowego sklepu wielkopowierzchniowego w Nowym Sączu. Placówka w Nowym Sączu jest 25. marketem sieci Praktiker. - Trzeba się cieszyć z otwarcia każdej kolejnej placówki w Nowym Sączu, czy to placówka handlowa, usługowa czy produkcyjna – przekonuje wiceprezydent Jerzy Gwiżdż. - Dobrze, że to miejsce zostało szybko zagospodarowane po poprzednim sklepie.    więcej
  
10 lat działalności spółdzielni socjalnych     (2016-04-27)

W 2015 roku działało 1266 spółdzielni socjalnych - to dwa razy więcej niż w 2012 roku. Mija właśnie 10 lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Przedsiębiorczość społeczna służy integracji społecznej. Podmioty ekonomii społecznej aktywizują grupy szczególnie zagrożone na rynku pracy. Ich rolą jest nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie    więcej
  
Najniższe bezrobocie od 25 lat!     (2016-04-23)

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że marcu br. bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. Tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat. Z danych resortu wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 602,2 tys. osób. To o 50,4 tys. osób mniej niż w końcu lutego br. Spadek bezrobocia to świetna wiadomość zarówno dla pracowników, poszukujących pracy, jak i pracodawców. To ważny sygnał, że sytuacja gospodarcza jest coraz    więcej
  
Język migowy w ZUS     (2016-04-22)

Osoby niedosłyszące mają trudności w załatwieniu wielu spraw – o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił temu zaradzić i szkoli wybranych pracowników w języku migowym. Szkolenie objęło także oddział w Nowym Sączu. Pani Beata Opoka, specjalistka Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji nauczyła się podstaw języka migowego, mimo że wcześniej nigdy nie miała z nim do czynienia. - Byłam po prostu ciekawa i kiedy pojawiła się taka    więcej
  
Będzie praca w Straży Granicznej     (2016-04-22)

Praca w Straży Granicznej to marzenie wielu młodych ludzi. Wszystkie nabory do SG cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest szansa, że tych naborów będzie więcej. Powód? Do Nowego Sącza ma powrócić oddział Straży Granicznej. Data powrotu nie jest jeszcze przesądzona, według opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu rozporządzenia miałoby to nastąpić 1 stycznia 2017 roku. „Sytuacja migracyjna w Europie, na Bliskim Wschodzie    więcej
  
Jubileusz 20-lecia Fundacji MADA     (2016-04-21)

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech wziął udział w jubileuszu 20-lecia działalności Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" oraz 10-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wypełniona po brzegi sala reprezentacyjna sądeckiego ratusza była najlepszym dowodem na to, jak ważną rolę w życiu chorych na autyzm pełni prowadzona przez Bożenę Fryc i jej męża Ryszarda Fundacja. Jej dyrektor Jadwiga Krzeszowiak powitała zaproszonych gości    więcej
  
Sądeckie Forum Organizacji Pozarządowych     (2016-04-15)

14 kwietnia odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, którym uczestniczyło ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza. Podczas konferencji prezydent Ryszard Nowak wręczył nagrodę specjalną, statuetkę dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej dla sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, obchodzącego jubileusz 40-lecia działalności. Nagrodę odebrał prof. Tadeusz Rams – Prezes Zarządu Towarzystwa.    więcej
  
Bezrobocie w marcu najniższe od 25 lat !     (2016-04-15)

Spadek bezrobocia to świetna wiadomość zarówno dla pracowników, poszukujących pracy, jak i pracodawców. To ważny sygnał, że sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza, a firmy chcą zatrudniać – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych najbardziej zmniejszyła się w lubuskim (o 5,5 proc.), zachodniopomorskim (o 5,2 proc.) oraz pomorskim (o 3,6 proc.). Poprawę widać też w liczbie    więcej
  
Europejskie Dni Pracodawcy     (2016-04-15)

W panelu dyskusyjnym pod hasłem "Młodzi na rynku pracy. Szanse i bariery" zorganizowanym przez Sądecki Urząd Pracy i Miasteczko Multimedialne sp. z o.o., w ramach Europejskiego Dnia Pracodawcy, udział wzięli wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Alina Paluchowska, prorektor PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel, dyrektor działu IT w spółce Miasteczko Multimedialne Leszek Skocki, właściciel firmy Gotoma    więcej
  
Zaproszenie na konferencję     (2016-04-15)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30. Konferencję otworzy minister Elżbieta Rafalska.    więcej
  
Spada poziom bezrobocia w Nowym Sączu     (2016-04-15)

Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W marcu z ewidencji ubyło 175 osób. W końcu marca 2016 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy znajdowało się 3652 osoby bezrobotne. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 590 osób. Spadek liczby bezrobotnych ogółem wynika między innymi z faktu, że w marcu zarejestrowało się znacznie mniej osób niż w lutym (386). Różnica wynosi 141 osób.    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy     (2016-04-13)

W Miasteczku Multimedialnym odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. W środę 13 kwietnia nowoczesny budynek Parku Technologicznego „Brainville” stał się centrum konferencyjnym, z okazji przypadających w tym czasie Europejskich Dni Pracodawcy. Posiedzenie Rady Rynku Pracy poprzedziło konferencję pod nazwą: „Młodzi na rynku pracy. Szanse i bariery”. Rozpoczynający posiedzenie rady - przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich uczestników w imieniu prezydenta miasta Ryszarda Nowaka i przedstawił program obrad rady,    więcej
  
Europejski Dzień Pracodawcy     (2016-04-11)

Prezydent Miasta Ryszard Nowak, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer oraz dyrektor SUP - Stanisława Skwarło serdecznie zapraszają na konferencję z okazaji Europejskich Dni Pracodawcy. W Nowym Sączu konferencję w ramach Europejskich Dni Pracodawcy zaplanowano na 13 kwietnia w sądeckim Miasteczku Multimedialnym. W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem Młodzi na rynku pracy. Szanse i bariery. Udział w nim wezmą między innymi Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego Sącza, Alina Paluchowska, wicedyrektor WUP    więcej
  
Rewitalizacja społeczna Miasta Nowego Sącza     (2016-04-10)

W środę 6 kwietnia w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyło się, poprowadzone przez przedstawicieli firmy Respublic, spotkanie warsztatowe w związku z opracowaniem "Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022". Zgromadzonych uczestników spotkania przywitał wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. W spotkaniu uczestniczył m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza. Warsztaty poprzedziło przeprowadzenie badania ankietowego, którego wyniki w trakcie spotkania    więcej
  
Integracyjny konkurs plastyczny dla dzieci     (2016-04-10)

W sali reprezentacyjnej ratusza odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych "Podania i legendy polskie". Laureatów i uczestników obu konkursów, a także zaproszonych gości powitała dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal. Gratulacje młodym artystom przekazał wiceprezydent Jerzy Gwiżdż oraz przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Dyrekcji i instruktorom Pałacu Młodzieży za pracę na rzecz szerzenia integracji dziękował dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta - Leszek Langer.    więcej
  
Forum Organizacji Pozarządowych     (2016-04-09)

Miasto Nowy Sącz po raz kolejny będzie organizatorem Sądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 11:00 w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego Urzędu Miasta Nowego Sącza. Forum jest nie tylko przykładem podejmowania przez władze samorządowe dialogu z organizacjami pozarządowymi, ale również platformą wymiany doświadczeń oraz miejscem upowszechniania polskiej demokracji partycypacyjnej i obywatelskiej. Sądeckie Forum organizacji Pozarządowych to również doskonała możliwość    więcej
  
Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie     (2016-04-02)

Pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbył się przemarsz ulicami miasta w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W wydarzeniu wziął udział prezydent Ryszard Nowak, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer oraz kierownik Referatu Promocji i Turystyki Tomasz Michałowski. Organizatorem przemarszu było Stowarzyszenie "Światełko Nadziei". Wydarzenie wsparli nowosądeccy motocykliści Sącz Bikers, Grupa 4x4, Zespół Regionalny "Sądeczoki" oraz Bractwo Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej.    więcej
  
Pierwszy dzień programu Rodzina 500+     (2016-04-02)

W dniu 1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500+. Do godziny 17:00 w Nowym Sączu złożono 758 wnioski w wersji tradycyjnej oraz 144 wniosków w wersji elektronicznej. Obsługą programu Rodzina 500+ na terenie miasta Nowego Sącza zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapraszamy do korzystania także z innych punktów znajdujących się na obszarze miasta, w których można składać wnioski oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu. Poniżej miejsca i adresy obsługi programu    więcej
  
Zapowiedź obniżenia wieku emerytalnego     (2016-04-02)

Nowela obniżająca wiek emerytalny powinna zostać uchwalona przez Sejm po wakacjach - poinformowała dziś w Sygnałach Dnia premier Beata Szydło. Zapowiedziała jednocześnie, że wkrótce rząd przyjmie projekt ustawy o podatku od hipermarketów. Premier pytana była m.in. o obniżenie wieku emerytalnego, pomoc dla frankowiczów i podwyższenie kwoty wolnej o podatku. Zapewniła, że wszystkie obietnice PiS są aktualne i wszystkie zostaną spełnione. Ale musimy jasno powiedzieć tak, że jesteśmy realistami, jesteśmy też ludźmi, którzy muszą rozsądnie patrzeć    więcej
  
Nie potrzeba odpisów aktu urodzenia dziecka     (2016-03-29)

W związku z pojawiającymi się pytaniami i informacjami, uprzejmie informujemy, że przy składaniu wniosku w programie Rodzina 500 + nie jest wymagane przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka. Wystarczy oświdczenie rodzica, bądź opiekuna prawnego dziecka, które następnie będzie weryfikowane przez pracownika zajmującego się obsługą wspomnianego programu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wykazem wymaganych dokumentów. Można też uzyskać szczegółowe informacje dzwoniąc do MOPS w Nowym Sączu.    więcej
  
Materiały informacyjne Rodzina 500+     (2016-03-12)

Zapraszamy do odwiedzin informatora przygotowanego dla wszystkich zainteresowanych świadczeniami w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus. Informator został przygotowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki i zawiera wszystkie najważniejsze wskazówki dla przyszłego świadczeniobiorcy. Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin    więcej
  
Dzień Autyzmu pod patronatem Prezydenta Miasta     (2016-03-11)

2 kwietnia o godz. 11:00 spod dworca PKP wyruszy przemarsz w ramach Światowego Dnia Autyzmu. Uczestnicy przejdą ulicami miasta na płytę sądeckiego Rynku, gdzie około godz. 12:00 rozpoczną się zabawy i konkursy dla dzieci z udziałem zaproszonych gości. Podczas spotkania w ratuszu, przedstawiciele Stowarzyszenia "Światełko Nadziei", które jest organizatorem przemarszu, osobiście wręczyli zaproszenie do udziału w wydarzeniu prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Obchody Światowego Dnia Autyzmu zostały po raz pierwszy zorganizowane w 2008 roku.    więcej
  
Rada wybrała nowego przewodniczącego     (2016-03-11)

Leszek Langer został nowym przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Przewodniczący na co dzień pełni funkcję dyrektora Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza. Do jego zadań należy między innymi nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy. Rada Rynku Pracy, oprócz zadań doradczych, opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety, wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy    więcej
  
Wzór wniosku w Programie Rodzina 500+     (2016-02-29)

Już niedługo ruszy obsługa rządowego programu Rodzina 500+. Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w urzędzie gminy lub elektronicznie przez internet. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 214).Już niedługo świadczenia zaczną wypłacać wskazane przez prezydentów, burmistrzów i wójtów instytucje samorządowe. W Nowym Sączu będzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.    więcej
  
Nowosądecki ZUS zatrudni 50 osób     (2016-02-23)

W nowosądeckim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca roku ma powstać Centrum Obsługi Telefonicznej czyli call center do obsługi klientów ZUS z całego kraju. W piątym tego typu centrum w kraju zatrudnienie ma znaleźć ponad pięćdziesięciu nowych pracowników. COT zostanie uruchomione pod koniec roku w budynku Oddziału ZUS przy ul. Sienkiewicza. – Będzie liczyć docelowo 76 etatów, z tego 23 etaty będą pozyskane z zasobów kadrowych Oddziału ZUS, a 53 etaty to nowe stanowiska pracy – informuje Anna Mieczkowska    więcej
  
Prezydent podpisał Ustawę 500+     (2016-02-18)

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. - To jest dla mnie niezwykle ważny dzień. Po raz pierwszy po 1989 roku powstała ustawa, która oznacza wsparcie ze strony państwa dla tych, którzy są dla nas najważniejsi - dla polskich rodzin - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda. Ustawa wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc    więcej
  
Centralna baza ofert pracy     (2016-02-17)

Zapraszamy do odwiedzin centralnej bazy ofert pracy, serwisu w którym można odnaleźć oferty pracy znajdujące się w powiatowych urzędach pracy w całym kraju. W wykazie można wyszukać krajowe i zagraniczne oferty pracy, propozycje staży, praktyk i przygotowania zawodowego dorosłych, które zostały wprowadzone przez podmioty uprawnione do ich zamieszczania na stronie CBOP. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zamieszczone. W przypadku zagranicznych ofert pracy umowa z zagranicznym    więcej
  
Leszek Langer powołany w skład Rady Rynku Pracy     (2016-02-17)

Z dniem 12 lutego br. Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak powołał w skład Rady Rynku Pracy - dyrektora Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszka Langera. Rada Rynku Pracy, oprócz zadań opiniodawczo-doradczych, opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety, wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków.    więcej
  
Nagrodzeni najlepsi sportowcy Sądecczyzny     (2016-02-11)

Podczas uroczystego finału XIII edycji "Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2015 roku" poznaliśmy trzy najważniejsze nazwiska sportowców, którzy w minionym roku osiągali największe sukcesy w swoich dyscyplinach. Z grona 81 sportowców kibice wybrali 25 finalistów. W sumie oddano 6789 głosów poprzes sms-y oraz nadesłano 342 karty pocztowe. Głosami sądeczan w plebiscycie zwyciężył założyciel, trener i zawodnik klubu Halny Nowy Sącz Łukasz Pławecki. Drugie miejsce zajął ośmiokrotny Mistrz Europy i pięciokrotny Mistrz Polski    więcej
  
Środki na kształcenie w ramach KFS     (2016-02-11)

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Minister właściwy do spraw pracy przyjął następujące priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 roku: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników,    więcej
  
Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu      (2016-02-11)

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020 Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć. W efekcie doszło do połączenia założeń resortowych Programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Edycja 2011-2015    więcej
  
Program Rodzina 500 plus w Sejmie     (2016-02-10)

Proponujemy systemowe, przełomowe rozwiązanie problemów polityki rodzinnej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, prezentując w Sejmie projekt Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500 plus. – To dowód na dbanie o dobro polskich dzieci i chęć przełamania kryzysu demograficznego. - Mądre państwo wspiera rodzinę – dodała minister Rafalska. PiS musiało zmierzyć się z dramatyczną sytuacją demograficzną. Zajmujemy w tej dziedzinie 216 miejsce na świecie na 224 kraje. Wskaźnik dzietności w Polsce 2014 r. wynosił 1,29.    więcej
  
Gala Przedsiębiorczości "Sądecki Lider Biznesu"     (2016-02-06)

Pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w Rytrze odbyła się Gala Przedsiębiorczości "Sądecki Lider Biznesu". Organizatorem wydarzenia był Starosta Nowosądecki Marek Pławiak i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu. W Gali wziął udział wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, któremu towarzyszył dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Leszek Langer. Statuetkę Kryształowego Jabłka Sądeckiego za promowanie i rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie    więcej
  
500 złotych dla ponad 3,7 miliona dzieci     (2016-02-05)

Ponad 3,7 mln dzieci może zostać objętych wsparciem w ramach świadczenia wychowawczego 500 zł. Z szacunków MRPiPS wynika, że najwięcej z nich mieszka obecnie w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 roku. O wsparcie ubiegać się będzie mogło ok. 2,7 mln rodzin, które pod opieką mają obecnie ponad 3,7 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze    więcej
  
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia     (2016-02-04)

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Przedsiębiorczość była motywem przewodnim konferencji, która odbyła się w Krakowie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia (29 stycznia). Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony na pamiątkę pierwszego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę dekretu, biorącego pod opiekę bezrobotnych    więcej
  
Przełomowy projekt prorodzinny trafił do parlamentu     (2016-02-02)

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wczoraj skierowaliśmy do parlamentu – powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w KPRM, poświęconej programowi Rodzina 500+. Konferencja odbyła się 2 lutego 2016 r., a wzięli w niej udział także sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz oraz podsekretarz stanu Bartosz Marczuk. - To historyczny, przełomowy i śmiały projekt, solidarnościowy z polskimi rodzinami oraz prodemograficzny – oceniła minister Rafalska. W projekcie przekazanym do parlamentu    więcej
  
Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy     (2016-01-28)

Ponad 11 mln złotych. Taką kwotą będzie dysponował Sądecki Urząd Pracy w bieżącym roku. Plan wydatków pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na ostatnim posiedzeniu (27 stycznia). Najwięcej pieniędzy (ponad 1,8 mln złotych) zostanie przeznaczonych na dotacje dla bezrobotnych zamierzających podjąć własną firmę dla bezrobotnych. Podobną sumę pochłoną staże. Ponad 1,3 mln złotych kosztować będzie wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.    więcej
  
Sądecki Urząd Pracy zaprasza do współpracy     (2016-01-17)

Sądecki Urząd Pracy zaprasza do współpracy w 2016r. wszystkich pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy i zatrudnieniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie w ramach poszczególnych form aktywizacji. Dodatkowo od 01.01.2016r. realizowany będzie nowy instrument rynku pracy dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Instrument ten umożliwia refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia    więcej
  
Konsultacje projektu Rodzina 500+     (2016-01-16)

15 i 18 stycznia odbyły się pierwsze konsultacje społeczne programu „Rodzina 500 plus” w regionach. O świadczeniu wychowawczym dyskutowali przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych z Łodzi, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Opola, Wrocławia i Krakowa. W dniach 15-22 stycznia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej wraz z wiceministrami odwiedza wszystkie województwa. Podczas spotkań w Urzędach Wojewódzkich, w których uczestniczą przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych    więcej
  
Godzinowa płaca minimalna wyniesie 12 zł     (2016-01-09)

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Projekt zmian likwiduje nadużywanie stosowania kilkuzłotowych stawek np. w przypadku zatrudniania pracowników firm ochroniarskich czy sprzątających. To sytuacja nie do zaakceptowania i musimy ją zmienić – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób    więcej
  
Fundusze Europejskie dostępne bez barier     (2016-01-09)

Projekty unijne będą łatwiej osiągalne dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rozwoju zobowiązuje projektodawców do zagwarantowania dostępności architektonicznej i cyfrowej dla uczestników projektów z niepełnosprawnościami oraz dostępności wszystkich produktów powstających w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami    więcej