O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

15 maja 2016 r.


Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza wziął udział w akcji zainicjowanej przez sieć Tesco, na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Realizatorem tychże inicjatyw są organizacje pozarządowe, działające w obszarze polityki społecznej. Akcja pod nazwą "Decydujesz, pomagamy" realizowana jest w sklepach wielko powierzchniowych Tesco, każdy klient po dokonaniu zakupów otrzymuje w kasie specjalny żeton, który następnie może wrzucić do specjalnej urny z nazwą wybranej organizacji pozarządowej - fundacji, albo stowarzyszenia. Urny są rozmieszczone w widocznych miejscach, blisko wejść do sklepów.

Fundacja Tesco Dzieciom od 5 lat z sukcesem realizuje różnorodne programy grantowe. Bazując na naszym doświadczeniu postanowiliśmy zaangażować się w program "Decydujesz, pomagamy", którego działania obejmą całą Polskę. "Razem możemy więcej", dlatego jesteśmy przekonani, że we współpracy z Tesco będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać społeczności lokalne i zgodnie z hasłem Fundacji "dziś dbać o lepsze jutro"- mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom, Partnera Strategicznego programu.

Ze wszystkich zgłoszeń Komisja Grantowa wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 160 regionów - na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe szanse dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości. Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ to tam odbędzie się finałowe głosowanie na najlepsze projekty. Klienci Tesco - a zarazem mieszkańcy danego obszaru - w otwartych głosowaniach zdecydują, który projekt otrzyma grant w wysokości 5 000 zł. W sumie przekazana zostanie pula 800 000 zł dla 160 projektów z całego kraju.

Od początku planowania programu było dla nas oczywiste, że to klienci naszych sklepów powinni zadecydować o tym, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. To oni bowiem najlepiej znają lokalne potrzeby. Dlatego o wyborze zwycięzców zadecyduje głosowanie w sklepach Tesco, które odbędzie się w maju. Za każde zakupy - bez względu na wydaną kwotę - każdy klient otrzyma żeton, dzięki któremu będzie mógł zagłosować na wybraną przez siebie inicjatywę. A my - jako firma - z radością podpiszemy się pod wyborem naszych klientów - mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający Tesco Polska.

Więcej informacji o programie "Decydujesz, pomagamy" można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy oraz Twitterze:twitter.com/TescoMediaPL


Leszek Langer