O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Wyraźniejszy głos środowisk osób niepełnosprawnych

6 czerwca 2017 r.


Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W porównaniu do poprzedniego składu znacznie, bo z 7 do 20 osób, wzrósł w niej udział przedstawicieli tych środowisk. Każdy z nich musiał mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych.

- Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem - mówiła podczas posiedzenia inauguracyjnego Rady minister Rafalska. - Dlatego bardzo ważnym zadaniem rządu jest zapewnienie im możliwości pełnego udziału w każdym obszarze życia i pomoc w przełamywaniu licznych barier, na jakie wciąż się natykają.

Minister Rafalska podkreśliła, że pilnego udoskonalenia wymaga wprowadzone niemal 26 lat temu narzędzie prawne, czyli pierwsza odrębna ustawa dotycząca praw osób niepełnosprawnych. - Przyświeca nam idea stworzenia systemu komplementarnego wsparcia, budowanego w atmosferze dialogu, dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnej osoby - zapowiedziała minister.

Przypomniała też, że choć w porównaniu z 2015 rokiem, o 1,5 pkt proc. wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosząc 24 proc., a wskaźnik aktywności zawodowej, m.in. dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, osiągnął 27 proc. to wciąż są to wartości niewystarczające.

- Wierzę, że wiedza i doświadczenie nowopowołanych członków Rady wkrótce zaowocuje działaniami, poprawiającymi sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce - podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

Podczas posiedzenia ogłoszono też wyniki konkursu na nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło otwarty konkurs. Wpłynęło 19 projektów. Sześć spośród nich, wybranych przez kapitułę konkursu, poddano internetowemu głosowaniu. Wzięło w nim udział ponad 3,7 tys. osób. Zwyciężył projekt krakowskiego grafika Piotra Felszyńskiego. (Z projektami można zapoznać się tu. Wybrany projekt jest oznaczony numerem 4)

- Nowa Rada działa w takiej formule, jak konkurs na legitymację - mówił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. - Jest otwarta, wybrana przez środowisko, podejmująca decyzję po szerokich konsultacjach.

W skład Rady weszło, oprócz 20 przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, po 5 reprezentantów samorządów terytorialnych i administracji publicznej oraz 7 osób z organizacji pracodawców i związków zawodowych.