O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Konferencja naukowa "Kocham i wymagam"

3 czerwca 2017 r.


Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta miasta uroczyście otworzył konferencję naukową pod nazwą "Kocham i wymagam", zorganizowaną przez sądecką Fundację "Ostoja". Pełnomocnikowi towarzyszył Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Grzegorz Chochla. Podczas konferencji zostały wygłoszone niezwykle aktualne referaty naukowe, m.in. "Życie w sieci - szanse i zagrożenia nowych mediów dla młodych ludzi", a także "Problemy psychiczne młodzieży i poszukiwanie sensu życia". Konferencja, w której udział brało około 200 pedagogów, psychologów i instruktorów - została objęta wartościowymi patronatami: Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka oraz Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka. Leszek Langer otwierając konferencję odczytał okolicznościowy adres, skierowany przez prezydenta miasta do organizatorów i uczestników.

Prezydent przypomniał m.in. że Konferencja, w której dziś Państwo uczestniczycie wpisuje się w bogaty wachlarz profesjonalnych działań podejmowanych na terenie Miasta Nowego Sącza przez instytucje i organizacje pozarządowe. Celem tych działań jest troska o dobro rodziny, zabieganie o jak najlepszy, najbardziej skuteczny proces wychowawczy młodego pokolenia sądeczan, młodego pokolenia Polaków. Cieszy fakt, że nowosądecka Ostoja swoimi działaniami obejmuje nie tylko rodziny, dzieci i młodzież, ale także edukuje wychowawców, gdyż kolejne lata stawiają przed wychowawcami, psychologami i mediatorami coraz poważniejsze wyzwania. Sztuka umiejętnego prowadzenia dialogu w dzisiejszych czasach staje się wartością nie do przecenienia.

Dziękuję panelistom, a także moderatorom dyskusji i wykładów, które złożą się na dzisiejszą konferencję. Reprezentujecie Państwo różne środowiska akademickie i eksperckie. Mam nadzieję, że po tym wydarzeniu powstanie wydawnictwo pokonferencyjne, które będzie służyć w pracy na rzecz dobra rodziny, będzie pomocne w procesie wychowawczym.

Przywołujecie Państwo maksymę Świętego Jana od Krzyża - "U schyłku życia będziemy sądzeni z miłości". Z całą pewnością nikt nie będzie mógł powiedzieć, osądzić, że organizując konferencje i inne wydarzenia podobne do tego dzisiejszego zaniechaliście realizacji misji wychowawczej i edukacyjnej względem rodziny. Za to jestem Państwu wdzięczny.

Pozostaję do Państwa dyspozycji, zapraszam do dalszej współpracy.

Wśród specjalistów wygłaszających swoje odczyty podczas konferencji, obecni byli m.in. Ks. dr hab. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ks. dr Jerzy Smoleń z Akademii Ignatianum.