O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Integracyjne śpiewanie o Ojczyźnie. "Pod skrzydłami Orła"

11 listopada 2016 r.


W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu po raz dziewiąty odbywał się Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej "Pod skrzydłami Orła". Tegoroczna edycja festiwalu zbiegła się w czasie z jubileuszem 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Jesteśmy" funkcjonującego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza - Leszek Langer, wraz z przedstawicielem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Marianem Rybą złożyli władzom stowarzyszenia serdeczne życzenia. Przypomniano też, że Stowarzyszenie "Jesteśmy" bardzo aktywnie włącza się w różne inicjatywy o charakterze integracyjnym. Życzenia od Prezydenta Miasta przyjęła obecna prezes - Elżbieta Poręba Gruca oraz honorowa prezes i założycielka stowarzyszenia - Danuta Kulig. Nie mogło zabraknąć też okolicznościowego tortu, który dla Jubilatów przygotowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Fundacji "Mada".

Leszek Langer oficjalnie otwierając festiwal zauważył, że to integracyjne, patriotyczne śpiewanie wpisało się już na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń kulturalnych, przekazał też pozdrowienia i podziękowanie dla organizatorów i uczestników festiwalu od prezydenta Ryszarda Nowaka, który jak co roku inicjatywę objął honorowym patronatem.

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury pojawiło się 19 zespołów reprezentujących różne placówki, instytucje oraz organizacje pozarządowe z terenu całej Małopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwalu jest Anna Szczepanik Dziadowicz - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Tegoroczny festiwal został uświetniony przez orkiestrę dętą z Mystkowa, a uczestnikom festiwalu pomagała jak co roku niezawodna młodzież z organizacji "Strzelec".