O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Pracowity czas przed Ministerstwem Rodziny

19 stycznia 2017 r.


W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się przegląd resortów. Jest poświęcony podsumowaniu dokonań roku minionego, ale przede wszystkim zamierzeniom na rok 2017.

- Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań - mówiła premier Beata Szydło.

Podsumowując rok 2016 w MRPiPS premier wspomniała o ogromnej pracy, włożonej w uruchomienie programu "Rodzina 500 plus". - Program pozwolił polskim rodzinom na stabilizację sytuacji materialnej. Mają one godniejsze życie. Nie muszą martwić się o brak środków na kształcenie dzieci. Niektórzy dzięki niemu po raz pierwszy wyjechali na wakacje - powiedziała premier Szydło.

Przypomniała też o innych działaniach resortu, wśród których wymieniła podwyższenie najniższych wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i obniżenie - zgodnie z projektem prezydenckim- wieku emerytalnego.

Zamierzenia resortu rodziny na 2017 przedstawiła jego szefowa, minister Elżbieta Rafalska. - Plany zapowiadają dobre, ale wcale niełatwe zmiany w wielu obszarach polityki społecznej. Podobnie jak w roku ubiegłym stawiamy na rodzinę i będziemy o nią dbać, kontynuując rządowy program Rodzina 500+. Na ten cel w 2017 roku przeznaczyliśmy ponad 23 mld złotych. Minister dodała, że m.in. dzięki programowi nakłady na politykę rodzinną wzrosną do ponad 71 mld zł, co stanowi 3,66 proc. PKB. W 2015 r. było to 2,5 proc. PKB.

Minister zapowiedziała także rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. W tym roku w ramach programu Maluch + zostanie dofinansowane utworzenie ponad 12 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych oraz ponad 42 tys. już istniejących.

- Staramy się ułatwiać życie polskim rodzinom. Od 16 stycznia rodzice bez wychodzenia z domu mogą złożyć wniosek on-line o becikowe, kartę dużej rodziny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. To ułatwienia dla niebagatelnej liczby ok. pół mln osób - mówiła minister Rafalska. Udoskonalona zostanie też Karta Dużej Rodziny

A w II i III kwartale tego roku będą gotowe kolejne wnioski o świadczenia rodzinne i o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego. Oznacza to, że wszystkie rodzaje wsparcia, o jakie mogą ubiegać się rodzice na rzecz swoich dzieci, będzie można załatwić przez internet.

Zostanie zwiększona liczba asystentów rodziny, którzy pomagają rodzinom mającym problemy opiekuńczo-wychowawcze i odegrają ważną role w realizacji programu "Za życiem". Pierwszy pakiet rozwiązań zacznie funkcjonować od 1 lipca tego roku.-Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym będą mogły skorzystać z opieki wytchnieniowej, mieszkań chronionych, pomocy asystenta rodziny - podkreśliła minister Rafalska.

Ważną potrzebą wielu dzieci niemających rodziców jest stworzenie warunków do wychowywania się w ojczystym kraju. Z danych wynika, że adopcje międzynarodowe pozbawiają każdego roku ok. 280 - 300 dzieci możliwości dorastania w ojczyźnie. - Chcemy ograniczenia adopcji międzynarodowych. Dzieci za granice wysyłają głównie kraje azjatyckie i afrykańskie. Dramatem adoptowanych dzieci jest nagminne rozdzielanie rodzeństw. W roku 2016 takie praktyki dotyczyły ok. 71% rodzeństw kierowanych do adopcji - wyjaśniała minister. Dodała też, że przedstawiane często argumenty przemawiające za adopcją zagraniczną, takie jak np. brak możliwości zapewnienia w Polsce właściwej opieki dzieciom niepełnosprawnym, nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Z ogólnej liczby dzieci - adoptowanych w procedurach adopcji zagranicznych - jedynie do ok. 20 proc. z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Kolejnym obszarem aktywności MRPiPS będzie rynek pracy. - Walczymy z patologiami na rynku pracy. Podniesiemy zasiłek dla bezrobotnych. Zreformujemy urzędy pracy. Środki na walkę z bezrobociem muszą być lepiej wykorzystywane i kierowane tam, gdzie są naprawdę potrzebne - deklarowała minister. Ważnym elementem w tym obszarze będzie stworzenie nowoczesnego indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.