O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Święto integracji w Nadziei

27 marca 2017 r.


W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo i Ruchowo "Nadzieja" miało miejsce spotkanie integracyjne, połączone z poświęceniem i przekazaniem do użytku nowego mikrobusu, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji spektaklu przygotowanego przez podopiecznych stowarzyszenia, podczas którego została opowiedziana historia działalności poszczególnych pracowni rękodzielniczych, działających w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez nowosądecką "Nadzieję". Przygotowano także poczęstunek dla przybyłych na spotkanie integracyjne gości, który ułożono na wiosennie ozdobionych stołach.

Uczestników dnia integracji przywitała prezes stowarzyszenia - Jadwiga Jasińska oraz kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Marcin Błażusiak. Rodziców, podopiecznych i pracowników Nadziei w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka pozdrowił Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zauważył, że współpraca organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem układa się wzorcowo i życzył, aby powodów do radości z powodu uzyskanych dofinansowań na różne zadania było w tym roku więcej.

Po wzruszającym spektaklu, uczestnicy spotkania przeszli na parking przed budynkiem, gdzie ksiądz kapelan Ryszard Kurek poświęcił nowo oddany do użytku samochód. Przecięto też symboliczną wstęgę. W uroczystym przekazaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Małopolskiego Oddziału PRFRON z siedzibą w Krakowie.

Pierwszy samochód dofinansowany przez PFRON trafił do stowarzyszenia w 1994 roku. Dwa lata później zakupiono kolejny pojazd. W roku 2000 Urząd Miasta przekazał do stowarzyszenia następny mikrobus do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych. Ostatnim pojazdem był Ford Transit, który został zastąpiony przez obecny, nowoczesny samochód marki Renault. Nowy mikrobus będzie służył głównie podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie miasta działają obecnie dwie organizacje pozarządowe prowadzące WTZ-ty. Obok Nadziei, warsztaty dla niepełnosprawnych podopiecznych prowadzi Fundacja "MADA", która w roku bieżącym także złożyła wniosek do PFRON o udzielenie dofinansowania na zakup nowego samochodu. Dofinansowanie takich zakupów jest możliwe dzięki realizowanemu przez państwowy fundusz na terenie całej polski programowi "Wyrównywanie różnic między regionami".