O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Obradowała Rada Rynku Pracy

25 stycznia 2017 r.


Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy - Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy w roku bieżącym.

Powiatowa Rada Rynku Pracy zaopiniowała wybór form aktywizacji bezrobotnych i innych osób uprawnionych w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Nowego Sącza zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych na rok 2017. Omawiano także zasady realizacji działań finansowych, planowanych do realizacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.