O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Aktywizują zawodowo

3 grudnia 2016 r.


Fundacja Rozwoju Regionów informuje, że w ramach projektu "Reintegracja/aktywizacja - wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski" prowadzi rekrutację dla 24 osób celem zwiększenia aktywności zawodowej i podniesienia kwalifikacji.

Kto może skorzystać ze wsparcia fundacji? Osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w woj. małopolskim, w tym dodatkowo punktowane są: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Fundacja planuje wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologicznego, coachingu zawodowego, pośrednictwa pracy oraz trzymiesięcznego stażu z gwarancją zatrudnienia. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, wypłatę stypendium szkoleniowego i wypłatę stypendium stażowego.

Projekt jest realizowany od 1 października br. i potrwa do 30 listopada 2017 r.