O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Międzynarodowy Dzień Autyzmu

10 grudnia 2016 r.


"Oswoić zmysły" to hasło tegorocznego Tygodnia Autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 6 na nowosądeckim Zabełczu. W dniu 8 grudnia, w szkole odbył się przegląd twórczości dzieci z klas specjalnych, do których uczęszczają dzieci autystyczne. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, między innymi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer.

Zastępca prezydenta przypomniał, że szkoła w przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie istnienia klas specjalnych dla dzieci autystycznych. - To dobrze, że te klasy tu są, bo dzieci autystyczne czują się w nich dobrze, bo tu jest świetna opieka, świetni pedagodzy. W ogóle jest to bardzo dobra, wzorowa szkoła. Nie ma dwóch ludzi takich samych na świecie. Każdy z nas ma trochę odmienności i przez te odmienności świat jest taki barwny, kolorowy i śliczny. I także dzieci autystyczne swą odmiennością wzbogacają ten świat. To wszystko, co one reprezentują, to tak, jakby cząstka każdego z nas - podkreślił Jerzy Gwiżdż. - Życzę, żeby nigdy nie było zamiaru likwidacji takich klas, żeby to zawsze trwało i tak się rozwijało jak do tej pory.

Przegląd twórczości dzieci autystycznych w SP nr 6 to już doroczna tradycja. Występy dzieci poza zastępcą prezydenta Jerzym Gwiżdżem i dyrektorem Langerem obejrzeli między innymi radna Rady Miasta Nowego Sącza Elżbieta Chowaniec, przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze Bogumiła Kałużny i wizytator z Kuratorium Oświaty Józef Wojas. Nie zabrakło rodziców przyjaciół szkoły, a wśród nich prezes Fundacji Mada Bożeny Fryc.

Dyrektor szkoły Halina Stanek zaprosiła gości do obejrzenia prezentacji, która opowiedziała o działalności klas specjalnych. Poza nauką organizowane są wyjścia integracyjne, na przykład w poszukiwaniu jesieni w ogródkach działkowych, urodziny uczniów, Dzień Pieczonego Ziemniaka i Pieczonej Dyni. Clou programu były jednak pokazy w wykonaniu dzieci autystycznych, na których przedzierzgnęły się w piratów, koniki morskie i inne role.

Dyrektor Leszek Langer podziękował wszystkim gościom i rodzicom za zaangażowanie w rozwiązywanie poważnego społecznego problemu, jakim jest autyzm. - Pan prezydent powiedział, że nie ma dwóch takich samych osób, że wszyscy ludzie się od siebie różnią. To samo dotyczy ludzi naznaczonych autyzmem; każdy chłopczyk, dziewczynka, młodzieniec i dorosły różni się od swojego rówieśnika. Dlatego nigdy za wiele rozmów, nigdy za wiele dyskusji na temat tego, czym jest autyzm, bo na ten temat wciąż jest zbyt niska świadomość społeczna - podkreślił Leszek Langer.

Dzieci starały się także wyjaśnić gościom, którzy nie mają na co dzień do czynienia z autyzmem, na czym on właściwie polega. Dzieci autystyczne inaczej postrzegają świat. Nie lubią, gdy się je dotyka i głaszcze, to powoduje ból. Często reagują traumatycznie na światło i dźwięk, stąd ich zachowanie może uchodzić za niegrzeczne i aspołeczne. A to po prostu specyfika autyzmu.

Goście otrzymali Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. Konwencja unaocznia, że osoby niepełnosprawne (w tym autystycy) są takimi samymi obywatelami i mają takie same prawa, jak pełnosprawni. Warto o tym pamiętać.

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku w pierwszym tygodniu grudnia. Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem Tygodnia jest dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tę chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.