O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Sympozjum na temat autyzmu

3 grudnia 2016 r.


"Z autyzmem przez życie". Tak zatytułowane było sympozjum, poświęcone autyzmowi i sposobom radzenia sobie z tym problemem (1 grudnia). Wydarzenie objął patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a na sympozjum obecni byli zastępca prezydenta Wojciech Piech i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy UM Leszek Langer.

Uczestnikami konferencji byli rodzice i bliscy osób z autyzmem, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: psychologowie, nauczyciele klas integracyjnych, terapeuci. Zwracając się do zebranych zastępca prezydenta Wojciech Piech podkreślił, że autyzm jest dla rodziny dotkniętego nim człowieka wielkim wyzwaniem.

- Ten problem dotyka nie tylko dzieci, ale rodziny i najbliższe otoczenie rodziców. To wspólne przeżycie. Cieszę się, że organizatorzy dzisiejszego sympozjum w swojej bieżącej działalności starają się pomóc tym rodzinom, może też przez pryzmat własnych, osobistych doświadczeń - podkreślił zastępca prezydenta i dodał: - Ta pomoc jest konieczna. Cieszę się z obecności instytucji otoczenia rodzin, które w coraz szerszym zakresie służą pomocą. Dzisiejsze sympozjum jest z pewnością przykładem takiego pomocowego działania i pozwoli dzięki prelegentom odkryć potencjał możliwych działań na rzecz dzieci dotkniętych autyzmem - zakończył Wojciech Piech.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Tęcza i odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Obchody ETA stanowią okazję do przeprowadzenia wydarzeń informacyjnych i popularyzatorskich na temat autyzmu zgodnie z zasadą: wiem więcej, rozumiem więcej.

Organizatorzy podkreślali różnicę pomiędzy dziećmi bez schorzenia i dotkniętymi autyzmem. - Dzieci muszą znaleźć przy naszej pomocy swoje miejsce w społeczeństwie. Jeśli chodzi o dzieci autystyczne, jest zupełnie inaczej. To my musimy umieć znaleźć miejsce w ich życiu, w ich jaźni i otoczeniu. My tam musimy zaistnieć. To jest niesamowicie trudne, ale możliwe.

Swoją wiedzę na ten temat starały się przekazywać prelegentki, wśród nich neurologopedka Monika Cabała, logopeda kliniczny Joanna Wójtowicz-Pałasz i fizjoterapeutka Barbara Giszterowicz. Zebrani mogli też poznać ustawowe formy wsparcia przysługujące rodzinom z dzieckiem autystycznym.

Warto wiedzieć, że w maju 1996 roku Parlament Europejski ustanowił dla krajów Unii Europejskiej Kartę Praw Osób z Autyzmem, w której zawarto szereg sugestii, mających na celu zapewnienie godnego życia tych osób. Wydarzenie to zapoczątkowało również obchody w pierwszym tygodniu grudnia Europejskiego Tygodnia Autyzmu, mającego na celu rozbudowywanie świadomości oraz kształtowanie postaw społecznych względem osób dotkniętych autyzmem.

Według danych Unii Europejskiej autyzmem dotkniętych jest 0,6 proc. populacji UE. Autyzm jako całościowe zaburzenie rozwoju powoduje między innymi zaburzenia relacji społecznych i kontaktu z otoczeniem. Dzieci dotknięte autyzmem w większości mają trudności z mówieniem ani nie starają się komunikować w inny sposób. Terapia dzieci autystycznych polega między innymi na opanowywaniu kluczowych kompetencji, przede wszystkim poprzez budowanie opartych więzi rodziców lub opiekunów z dzieckiem.