O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Jubileusz zespołu "Promyczki Dobra"

1 grudnia 2016 r.


Występem wokalno-tanecznym zespołu "Promyczki Dobra" oraz filmową prezentacją 25-letniej historii miesięcznika w sali im. Ludwika Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" rozpoczęła się druga część obchodów jubileuszowych. Była to okazja do podziękowań dla wszystkich współpracowników miesięcznika "Promyczek Dobra", w tym dla członków kolegium redakcyjnego, przyjaciół, osób i instytucji wspierających działalność miesięcznika przez wszystkie lata jego funkcjonowania. W ramach podziękowania specjalne dedykacje wyśpiewały dzieci z zespołu "Promyczki Dobra".

Ks. Andrzej Mulka podziękował również władzom miasta za przychylność i wspieranie wielu inicjatyw realizowanych zarówno na terenie Nowego Sącza, jak i poza jego granicami.

Za całokształt działalności ks. bp Andrzej Jeż odznaczył całą redakcję miesięcznika dla dzieci "Promyczek Dobra" medalem "Dei Regno Servire", a podziękowania za wieloletnią działalność wydawniczą przekazał na ręce ks. dyrektora Andrzeja Mulki. - Chciałem w imieniu całej Diecezji Tarnowskiej wyrazić wdzięczność, i zespołowi na czele z ks. Andrzejem Mulką, ale także tym wszystkim, którzy tworzą rodzinę tej szczególnej instytucji. Dziękując chciałem jednocześnie w imieniu własnym odznaczyć całą redakcję miesięcznika dla dzieci "Promyczek Dobra" odznaczeniem diecezjalnym - medalem "Dei Regno Servire" - powiedział biskup tarnowski.

Gratulacje i podziękowanie za wszelkie inicjatywy realizowane przez wydawnictwo i - obchodzący 25-lecie - miesięcznik "Promyczek Dobra" złożył prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. - "Promyczek Dobra" jest dowodem na to, że przy dużym zaangażowaniu i wsparciu, a także z błogosławieństwem Bożym można osiągać wielkie rzeczy - podkreślił prezydent. - Ze swojej strony chcę bardzo pogratulować i życzyć następnych 25 lat, i następnych... Deklaruję również, że z mojej strony zawsze ksiądz dyrektor może liczyć na wsparcie - powiedział Ryszard Nowak, który zaraz potem - w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego - odznaczył twórcę miesięcznika "Promyczek Dobra" ks. Andrzeja Mulkę medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Prezydent wręczył również pracownikom i współpracownikom Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej "Promyczek" dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostały przyznane następującym osobom: Sylwii Hyży, Milenii Małecka-Rogal, Sylwii Biernat-Krawczyk, Joachimowi Menclowi oraz Zofii Śliwowej.