O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Planowane zmiany w obszarze polityki społecznej

20 listopada 2016 r.


Od 1 stycznia 2017: Płaca minimalna 2 tys. zł, tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę. Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług. Od 1 marca: Podwyższenie najniższych emerytur i rent 1 tys. zł tyle wyniesie najniższa emerytura i renta. Waloryzacja emerytur i rent 10 zł tyle wyniesie minimalna gwarantowana podwyżka. Od 1 stycznia: Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego zasiłek okresowy dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po orzeczeniu. Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne) tyle wyniesie świadczenie pielęgnacyjne.