O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Nowe Konkursy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

17 grudnia 2016 r.


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020".

Wystartowały trzy nowe edycje:

1. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego"- edycja 2017 r."

2. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 1017".

3. "Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska - edycja 2017".

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

Zobacz ogłoszenia i szczegóły konkursów pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2017/aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu--nowy-wymiar-2020/