O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


IV Miejski Dzień Integracji Uczniów

3 grudnia 2016 r.


W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. Nad przebiegiem Miejskiego Dnia Integracji Uczniów czuwał Pałac Młodzieży oraz Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta.

Od wczesnych godzin rannych do Miasteczka Multimedialnego MMC Brainville przybywały dzieci z poszczególnych szkół i przedszkoli. O bezpieczny i bezpłatny transport zadbał prezes spółki MPK - Andrzej Górski, który podstawił pod szkoły bezpłatne autobusy. O godzinie 10.00 na specjalnej scenie zainaugurowano Miejski Dzień Integracji Uczniów, a w imieniu Prezydenta Ryszarda Nowaka przybyłych do MMC Brainville gości przywitali: dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer, dyrektor Wydziału Edukacji - Józef Klimek, wicedyrektor Pałacu Młodzieży - Antoni Reszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Orląt Lwowskich - Janusz Chruślicki, który jako pierwszy zakładał przed laty w Nowym Sączu klasę integracyjną. Dzieci i młodzież w tym szczególnym dniu przywitali również: Małgorzata Szostkiewicz - Prezes Zarządu MMC Brainville, radni Elżbieta Chowaniec i Mieczysław Gwiżdż, a także Jan Reszkiewicz - kierownik WTZ przy Fundacji Mada.


Na dzieci i młodzież czekało w tym dniu wiele atrakcji. Uczestnicy Miejskiego Dnia Integracji oglądali spektakle teatralne i pokazy tańca przygotowane przez rówieśników z Pałacu Młodzieży i Zespołu Szkół Specjalnych z ulicy Magazynowej. Brali udział w rozmaitych warsztatach, konkursach i zawodach. Fundacja Mada przygotowała Turniej Boccia wraz z medalami i pucharami dla zwycięzców. Były warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, dekorowania pierniczków, robienia skarpecianych bałwanków, można było dzięki uprzejmości MMC Brainville uczestniczyć w pokazie wirtualnej rzeczywistości, poprzez specjalne okulary i aplikacje. Dzieci i młodzież brały udział w warsztatach tańca, tworzyły wielki choinkowy łańcuch integracji, brały udział w nauce śpiewu świątecznych piosenek. Miały okazję również uczestniczyć w specjalnym, mikołajkowym korowodzie przygotowanym przez Dorotę Gwiżdż i śnieżynki z Pałacu Młodzieży.

Było mnóstwo atrakcji i zabawy, wszystko w duchu integracji społecznej, wzajemnego zrozumienia, rywalizacji fair-play. Rozmawiano również o tym, jak ważna jest integracja społeczna i jak bardzo potrzebne są klasy i odziały integracyjne, do których uczęszczają uczniowie zdrowi, jak i sprawni inaczej.

Dzieci oczywiście najbardziej czekały na przyjazd Świętego Mikołaja, który w końcu pojawił się wraz z wieloma pomocnikami. Przyjechał na trójkołowym motocyklu. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Tomasz Tokarz z Forum Sądeckich Motocyklistów - Motosacz.pl. Wraz z pomocnikami przywiózł dla każdego uczestnika Miejskiego Dnia Integracji Uczniów świąteczną paczkę. Były indywidualne spotkania ze Świętym Mikołajem, czas na zdjęcia i krótkie rozmowy. Radni sądeccy w imieniu Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka wręczyli prezesowi Tomaszowi Tokarzowi oraz Motomikołajom pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za niesienie radości dla najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza oraz wspieranie dzieci niepełnosprawnych.

O poczęstunek zadbała Piekarnia Danek pana Andrzeja Danka. Dzieci z żalem opuszczały po kilku godzinach zabawy Miasteczko Multimedialne, ale integracja trwa przecież przez cały rok. Uczniowie sądeckich szkół i przedszkoli zapowiedzieli, że za rok z radością przyjadą na kolejny Miejski Dzień Integracji, na który już teraz czekają.