O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Integracyjny Piknik Rodzinny na Zabełczu

19 czerwca 2016 r.


W minioną sobotę, w Szkole Podstawowej nr 6 na Zabełczu miał miejsce Integracyjny Piknik Rodzinny, poprzedzony dorocznym spotkaniem sprawozdawczym dla rodziców uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Mada. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano w tym dniu wiele atrakcji, a wszystko zostało połączone z występem dzieci, które recytowały wiersze i śpiewały piosenki o rodzinie, prezentowały spektakl o smoku wawelskim i tańczyły polskie tańce narodowe. Na koniec przedstawienia dla wszystkich rodziców - uczniowie szkoły odśpiewali gromkie „Sto lat!”.

W pikniku, oprócz społeczności szkolnej i warsztatowej udział wzięli także: Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta, ks. Eugeniusz Mrożek - proboszcz parafii zabełeckiej, ks. senior Stanisław Świderski, radna Elżbieta Chowaniec, Bogumiła Kałużny - przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze, Bożena Fryc - Prezes Fundacji „Mada”.

Leszek Langer uczestniczył również w oddzielnym spotkaniu z warsztatowcami Fundacji Mada i ich rodzinami. Podczas tego spotkania przekazał pozdrowienia od Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka oraz wyraził nadzieję, że planowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenej zmiany rozporządzeń, pozwolą na efektywniejsze finansowanie działalności WTZ-ów z budżetu krajowego.

Radna Elżbieta Chowaniec, w imieniu całej Rady Miasta wręczyła pamiątkowe obrazy dwóm nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 6 - Annie Moszyckiej i Iwonie Prokop, za szczególnie mocne zaangażowanie w pracy na rzecz dzieci, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor Halina Stanek, w imieniu całej społeczności szkolnej dziękowała przewodniczącej Zarządu Osiedla - Bogumile Kałużny i radnej Elżbiecie Chowaniec, za wspieranie różnych lokalnych inicjatyw w mijającym roku szkolnym.

Następnie wszyscy uczestnicy pikniku przeszli do ogrodu, gdzie miały miejsce - poczęstunek, wspólne grillowanie, zabawy na świeżym powietrzu, konkurencje sprawnościowe, wyścigi na nadmuchiwanej zjeżdżalni, pokazy z udziałem psa dogoterapeuty i wiele innych atrakcji.