O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Od 17 lipca 2017 roku - strona ma charakter archiwalny

  
Zmiana dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy    (2017-07-17)     

Po 27 latach pracy na stanowisku kierownika i dyrektora nowosądeckiego powiatowego urzędu pracy, na emeryturę odchodzi Stanisława Skwarło. Nowy dyrektor, wyłoniony w konkursie przejmie kierowanie urzędem już 18 lipca br. Stanisława Skwarło pozostawia urząd dobrze zorganizowany, w czasie gdy stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosi niecałe 6 procent. Według nowego dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy - Leszka Langera, urząd wykonuje dobrze swoje nałożone    więcej
  
Charytatywny Bieg św. Rocha dla Amelki     (2017-06-29)     

Na osiedlu Dąbrówka odbyła się siódma edycja Charytatywnego Biegu św. Rocha, z którego dochód został przekazany w całości na leczenie 10-letniej Amelki, chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe, które wręczali prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, ks. Prałat Józef Janas oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrówka Michał Kądziołka. Szczególnym akcentem było uroczyste otwarcie nowego placu zabaw    więcej
  
Dar serca dla Nadziei    (2017-06-29)     

W czwartek, 29 czerwca odbyło się spotkanie, podczas którego zostało przekazane nowe wyposażenie pomieszczeń dla Stowarzyszenia "Nadzieja". Darczyńcą jest Galeria Sandecja, którą reprezentował dyrektor Krzysztof Kryczka. Spotkanie poprowadził Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, któremu towarzyszyła Jadwiga Jasińska, prezes Stowarzyszenia "Nadzieja" oraz Marcin Błażusiak, kierownik działającego przy stowarzyszeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej.    więcej
  
Nowy Sącz nagrodzony za politykę społeczną    (2017-06-29)     

Miasto Nowy Sącz otrzymało laur za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "Efektów polityki społecznej" w rankingu "Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2016 roku". Analizę co roku publikuje Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Przygotowany przez zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej raport ma na celu przedstawienie aktywności gmin Subregionu Sądeckiego,    więcej
  
Bieg św. Wawrzyńca dla chorego Mariusza     (2017-06-27)     

Na stadionie KS Biegoniczanka odbył się II Bieg św. Wawrzyńca pod hasłem "Biegniemy z NEWAGiem, żeby Mariusz mógł ćwiczyć". Jak podkreśla Irmina Michałowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 i współorganizator biegu, w tym roku na trasie pojawiła się rekordowa liczba 620 biegaczy! Gratulacje najszybszym uczestnikom złożyli proboszcz Parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Lisowski oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, któremu towarzyszył Leszek Langer    więcej
  
Niskie bezrobocie w maju    (2017-06-06)     

7,5% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2017 roku wyniosła 1,2 mln osób i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 49,3 tys. osób (o 3,9%). Spadek miał miejsce we wszystkich województwach, najsilniej    więcej
  
Wiosenna spartakiada integracyjna    (2017-06-06)     

Ponad 150 osób niepełnosprawnych rywalizowało podczas spartakiady integracyjnej, zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu i Stowarzyszenie "Jesteśmy". Uroczystego otwarcia zawodów sportowych dokonali: Leszek Langer - Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, Anna Szczepanik Dziadowicz - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz radna Elżbieta Chowaniec. Zainaugurowano także wystawę prac plastycznych - plakatów    więcej
  
Rodzina i praca – to się opłaca!    (2017-06-06)     

Klimat sprzyjający rodzinie – na to kładzie się obecnie nacisk w nowoczesnych firmach. Idea godzenia ról zawodowych i rodzinnych przyświecała też spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym zaprezentowano wyniki projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” oraz najnowszą platformę Ministerstwa. 30 maja br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli mediów.    więcej
  
Fabryka marzeń i Zabawka terapeutyczna    (2017-06-06)     

W nowosądeckim Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty, podczas których młodzież niepełnosprawna wraz ze zdrowymi rówieśnikami wykonywali zabawki, które mogą być pomocne w różnego rodzaju terapiach. Organizatorem wydarzenia było działające przy Pałacu Młodzieży - stowarzyszenie "Fabryka marzeń". Nad artystyczną częścią warsztatów czuwał znany sądecki artysta plastyk Wacław Jagielski. Uczestnicy warsztatów, oprócz wspaniałej zabawy    więcej
  
Konferencja naukowa "Kocham i wymagam"    (2017-06-06)     

Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta miasta uroczyście otworzył konferencję naukową pod nazwą "Kocham i wymagam", zorganizowaną przez sądecką Fundację "Ostoja". Pełnomocnikowi towarzyszył Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Grzegorz Chochla. Podczas konferencji zostały wygłoszone niezwykle aktualne referaty naukowe, m.in. "Życie w sieci - szanse i zagrożenia nowych mediów dla młodych ludzi", a także "Problemy psychiczne młodzieży    więcej
  
Wyraźniejszy głos środowisk osób niepełnosprawnych    (2017-06-06)     

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W porównaniu do poprzedniego składu znacznie, bo z 7 do 20 osób, wzrósł w niej udział przedstawicieli tych środowisk. Każdy z nich musiał mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych. - Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem - mówiła podczas posiedzenia    więcej
  
Kampania emerytalna wystartowała    (2017-05-18)     

Zainaugurowano pierwsze regionalne spotkania w ramach kampanii społeczno-informacyjnej "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Kraków, sekretarz stanu Stanisław Szwed był w Rzeszowie, a podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska w Gdańsku. Do połowy czerwca kierownictwo MRPiPS będzie prezentowało we wszystkich regionach zmiany w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego.    więcej
  
Wsparcie niepełnosprawnych priorytetem rządu    (2017-05-09)     

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w zorganizowanej w Sejmie konferencji, poświęconej funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Konferencja odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. - Tytuł dzisiejszej konferencji - "Widoczni dla świata" - doskonale oddaje nasze powinności wobec tej grupy osób. Musimy ich dostrzegać, wyraźniej widzieć problemy, z jakimi zmagają się    więcej
  
Niebiesko dla autyzmu    (2017-04-29)     

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu odbył się koncert kończący miesiąc kwiecień, będący międzynarodowym miesiącem wiedzy o autyzmie. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie integracyjnych oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas, do których uczęszczają dzieci i młodzież z autyzmem. Przybyłych do ośrodka gości przywitali: dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer , dyrektor Wydziału Edukacji - Józef Klimek    więcej
  
Prezydent Nowego Sącza przewodził w rankingu    (2017-04-21)     

Niedługo minie rok od ogłoszenia przez Fundację Sądecką i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zwycięzcy w Rankingu "Efekty Polityki Społecznej". Zwycięzcą wspomnianego rankingu został Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. W wygranej przez miasto Nowy Sącz kategorii "Efekty polityki społecznej" drugie miejsce zajęło miasto i gmina uzdrowiskowa Krynica-Zdrój, a trzecie miejsce przypadło miastu Gorlice. Nowy Sącz jest uważany za miasto, w którym    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-04-08)     

W pierwszych dniach kwietnia miało miejsce XI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Zebrani członkowie obradowali m.in. nad aktualną sytuacją na rynku pracy, wydali opinię w zakresie oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie miało miejsce w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Rynku Pracy - Leszek Langer.    więcej
  
Bezrobocie nadal w dół    (2017-04-07)     

W kwietniu znane są już statystyki za miesiąc marzec bieżącego roku, w którym odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Z rejestrów SUP ubyło 198 osób, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec marca wynosiła 2684 osoby. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadek liczby bezrobotnych wyniósł 968 osób. Wszystkie dane, spływające również z Głównego Urzędu Statystycznego    więcej
  
Dzień świadomości autyzmu    (2017-04-03)     

Pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbył się przemarsz ulicami miasta w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Tomasz Michałowski oraz strongman Tomasz Kowal. Organizatorem przemarszu było Stowarzyszenie "Światełko Nadziei"    więcej
  
Poznaj ministerialne programy    (2017-04-01)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Wystartowały trzy nowe edycje: 1. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego"- edycja 2017 r." 2. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu    więcej
  
Święto integracji w Nadziei    (2017-03-27)     

W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo i Ruchowo "Nadzieja" miało miejsce spotkanie integracyjne, połączone z poświęceniem i przekazaniem do użytku nowego mikrobusu, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji spektaklu przygotowanego przez podopiecznych stowarzyszenia, podczas którego została    więcej
  
Sympozjum w Ekonomie    (2017-03-19)     

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu odbyła się konferencja popularnonaukowa dla młodzieży pt. "Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa". Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk. W konferencji wzięli również udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ    więcej
  
Minimalna stawka godzinowa     (2017-03-03)     

Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r.    więcej
  
Wzrosły minimalne emerytury    (2017-03-03)     

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu. Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana    więcej
  
KFS - spotkanie informacyjne    (2017-02-26)     

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisał się w działania podejmowane przez pracodawców za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy, rządowy program rozpoczął się w 2014 r., a środki, którymi dysponował Sądecki Urząd Pracy to prawie 3 mln zł. W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego    więcej
  
Dziesięć lat do setki    (2017-02-24)     

Radio Kraków obchodziło 90.rocznicę działalności w eterze. Z tej okazji w nowosądeckiej redakcji Radia przez cały dzień wspominano pracę lokalnych dziennikarzy Radia Kraków, pracujących w Nowym Sączu. Nie mogło się obyć też bez urodzinowego tortu, który rozkroił redaktor naczelny Sławomir Wrona wraz z dziennikarzami. Redakcję w tym dniu odwiedził m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, który złożył    więcej
  
Nabór kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej     (2017-02-23)     

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem    więcej
  
Nowy instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców    (2017-02-23)     

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję    więcej
  
Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.    (2017-02-23)     

Minister Elżbieta Rafalska podpisała dziś komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc. Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.    więcej
  
Poradnik Seniora - przeczytaj koniecznie    (2017-02-03)     

Urząd Miasta Nowego Sącza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pod nazwą „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Realizacja Programu zakłada utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza, dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej    więcej
  
Rekrutacja do projektu - osoby niepełnosprawne    (2017-02-03)     

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.    więcej
  
Oświadczenie Prezydenta Miasta    (2017-02-01)     

Ze zdumieniem zapoznałem się z informacjami wyemitowanymi przez Radio RDN, które publikując rozmowę z porannym gościem z dnia 31 stycznia br. po raz kolejny, w sposób dalece nieprecyzyjny, a miejscami wprost nieprawdziwy podnosi kwestię aplikowania Miasta Nowego Sącza o różne dofinansowania dla obszaru osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, nie jest prawdą że Miasto Nowy Sącz od roku 2014 nie podejmowało środków z PFRON, potrzebnych na    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-01-25)     

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy - Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy    więcej
  
Integracyjne kolędowanie    (2017-01-23)     

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu odbył się VI Integracyjny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął prezydent Ryszard Nowak. Występy sceniczne, wokalne i teatralne oceniało jury, a nad wszystkim czuwał organizator wydarzenia - dyrektor Waldemar Bogacz. Przed widownią zaprezentowała się ponad setka utalentowanych młodych artystów, którzy zaprezentowali zarówno tradycyjne    więcej
  
Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line    (2017-01-20)     

Ministerstwa: Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz uławiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie. Dzieje się to na pięciu poziomach: Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej Po sukcesie składania wniosków on-line o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w ten sposób wpłynęło do gmin ponad 615 tys. wniosków    więcej
  
O ubezpieczeniach dla pracujących emerytów    (2017-01-20)     

W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian w tym zakresie. Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy. Kwestia emerytur pomostowych, w tym wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych omówiona została w rozdziale IV.5. Przeglądu emerytalnego.    więcej
  
Pracowity czas przed Ministerstwem Rodziny     (2017-01-19)     

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się przegląd resortów. Jest poświęcony podsumowaniu dokonań roku minionego, ale przede wszystkim zamierzeniom na rok 2017. - Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań - mówiła premier Beata Szydło. Podsumowując rok 2016 w MRPiPS premier wspomniała o ogromnej pracy, włożonej w uruchomienie programu    więcej
  
To był dobry rok dla polskiej rodziny    (2016-12-30)     

Wprowadzenie rządowego programu "Rodzina 500 plus", minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin. - To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.    więcej
  
Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty!    (2016-12-18)     

Dzisiaj na sądeckim Rynku ruszył Sądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z ofertą wystawców zapoznał się prezydent Ryszard Nowak, który podczas wydarzenia spotkał się z Józefem Pyzikiem, prezesem Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Prezydentowi towarzyszył również Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Inaugurację Sądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego swoimi występami uświetnili podopieczni Szkoły    więcej
  
Spotkanie z Wojewodą Małopolskim    (2016-12-18)     

Przed kilkoma dniami w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha z Pełnomocnikiem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – Leszkiem Langerem. Tematem rozmowy było podsumowanie IX edycji konkursu Mój Sposób na Biznes. Rozmawiano też o sytuacji osób bezrobotnych na Sądecczyźnie. Wojewoda Małopolski otrzymał od sądeckich samorządowców specjalne podziękowanie za wspieranie obszaru    więcej
  
Nowe konkursy ministerialne    (2016-12-17)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie    więcej
  
Nowe programy PFRON    (2016-12-15)     

W dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła Uchwały zatwierdzające nowe programy, których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Są to: program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", pilotażowy program "ABSOLWENT", pilotażowy program ""PRACA - INTEGRACJA". Serdecznie zapraszamy    więcej
  
Międzynarodowy Dzień Autyzmu    (2016-12-10)     

"Oswoić zmysły" to hasło tegorocznego Tygodnia Autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 6 na nowosądeckim Zabełczu. w dniu 8 grudnia w szkole odbył się przegląd twórczości dzieci z klas specjalnych, do których uczęszczają dzieci autystyczne. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, między innymi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer. Zastępca prezydenta przypomniał, że szkoła    więcej
  
Pod skrzydłami Anioła    (2016-12-10)     

W piątek 9 grudnia, w siedzibie firmy Wiśniowski w Wielogłowach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych "Pod skrzydłami anioła". Przegląd składał się z konkursów: piosenki świątecznej, plastycznego i literackiego. Wśród wręczających nagrody byli: zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz dyrektor Leszek Langer. Zastępca prezydenta skierował do laureatów słowa gratulacji i uznania, nazywając ich "naszymi sądeckimi aniołkami".    więcej
  
Radość tworzenia ze Świetym Mikołajem    (2016-12-07)     

W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po raz dziewiąty odbył się Festiwal "Radość tworzenia ze Świętym Mikołajem". Wydarzenie zainaugurowało Jubileusz 50-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. To właśnie ta placówka wraz ze Stowarzyszeniem "Tęcza" organizuje od dziewięciu lat mikołajkowe spotkania integracyjne. Przybyłych na festiwal gości przywitał dyrektor SOSW - Grzegorz Rams.    więcej
  
Miejski Dzień Integracji Uczniów    (2016-12-03)     

W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.    więcej

www.leszeklanger.pl